Bijgewerkt: 18 juni 2024

Buijtenhoff-eigenaar mag niet verhuren

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
20-10-2005

Een eigenaar van een appartement aan Buijtenhoff, die zegt zijn nieuwe appartement voor zijn minderjarige dochter te hebben gekocht, mag de woning niét verhuren, maar wel verkopen voor hetzelfde bedrag dat hij ervoor heeft betaald.

Dit stelt het college van B en W in een antwoord op het verzoek van de man het huis voorlopig te mogen verhuren, omdat zijn dochter nog minderjarig is (15 jaar). Bij de aankoop van het appartement gold de clausule dat het pand twaalf maanden zelf moest worden bewoond.

Volgens een gemeentelijk advies heeft de betrokkene „geen speculatiemotieven" gehad, maar „wist de koper bij het tekenen van het koopcontract al dat het appartement niet door hen zelf zou worden bewoond." Omdat een weigering tot ontheffing door de gemeente zal leiden tot leegstand, wordt voorgesteld ontheffing te verlenen de woning te verkopen. „De mogelijke winst in dan beperkt. Voorts wordt eraan vastgehouden dat het hier om koopwoningen gaat en niet om huurwoningen."
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.