Bijgewerkt: 26 september 2022

Brief van het college aan LTC Amstelland

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
30-06-2009

Brief van het college, gericht aan het bestuur van LTC Amstelland n.a.v. de berichtgeving over de aanleg van mini tennisbanen.

Betreft aanleg minitennisbanen LTC Amstelland

Geacht bestuur,

Wij hebben de berichtgeving in het Amstelveens Nieuwsblad van 24 juni jl. over het onbegrip over de aanleg van nieuwe tennisbanen gelezen. Omdat wij nog met elkaar in gesprek zijn, hechten wij eraan om de zaken op een rij te zetten.

Uw voorstel

Uw vereniging is met een voorstel bij de gemeente gekomen voor de aanleg van twee minitennisveldjes voor de beginnende jeugd. Uit eigen gelederen bracht u een offerte in van een lid, dat met zijn bedrijf in de aanleg gespecialiseerd is. De offerte bedroeg € 37,980- ex BTW. Daarvan wilde uw vereniging zelf de helft betalen.

Na overleg met mevr. Tabak, wethouder sport, hebben wij aangegeven bereid te zijn tot subsidieverlening van de andere helft in het kader van sportstimulering. Voor de technische uitwerking van dit idee zijn de afdeling Vastgoed en het Amstelveens Sportbedrijf ingeschakeld.

Onze analyse

Uit de analyse van Vastgoed bleek, dat met enkele zaken geen rekening was gehouden, De twee minitennisbanen pasten niet op de gewenste locatie. Het zou ten koste gaan van het terras, dat door het Sportbedrijf wordt geëxploiteerd, en een deel van de groensingel. Bovendien kon op deze locatie niet aan de wens van uw vereniging worden voldaan tot aanleg in de zomer. Daarnaast bleek dat in de door u ingebrachte offerte in te geringe mate rekening was gehouden met het voor de aanleg benodigde grondwerk.

Het alternatief

Vastgoed heeft na overleg met het Sportbedrijf als alternatief aangegeven in de zomer wel 1 minitennisbaan te kunnen aanleggen op de plaats van de huidige oefenkooi aan de zijkant van het park. Daarnaast zou er dan een nieuwe oefenkooi worden geplaatst. Kostenraming € 60.000,- ex BTW. Voor het overblijvende dekkingstekort zou een huurprijs worden berekend van € 4.000,- .

Dit is aan u meegedeeld, waarop teleurgesteld is gereageerd. Daarom hebben wij uw vereniging voor een vervolggesprek uitgenodigd. U heeft hier positief op gereageerd. Het gesprek vindt a.s. donderdag plaats.

Voor alle duidelijkheid: de gemeente heeft tot op heden geen externe adviseur noch een andere aannemer ingeschakeld. Deze fase is nog niet bereikt.

Wij gaan er vanuit dat wij tot een goede oplossing zullen komen.

Hoogachtend

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

de secretaris mr. R. J. T. Schurink

de burgemeester, mr. J. J. H. C. van Zanen

Lees ook het artikel in De Telegraaf: Amstelveen opteert voor duurdere aannemerAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.