Bijgewerkt: 22 september 2023

Brief aan scholen ivm gemeenteraadsverkiezingen 2010

Nieuws -> Regio

Bron: Gemeente Amstelveen
08-07-2009

Vier burgemeesters van de regio Amstelland hebben een brief gestuurd aan schoolbesturen en directies van basis- en voortgezet onderwijs:

“Geachte schoolbesturen en directies van basis- en voortgezet onderwijs in de regio Amstelland,

Hoewel op verschillende niveaus op allerlei manieren (mondeling en schriftelijk) sinds eind maart met u van gedachten is gewisseld en een dringend beroep op u is gedaan denken wij er goed aan te doen het onderwerp "gemeenteraadsverkiezingen 2010" nog eenmaal, en schriftelijk, onder uw aandacht te brengen.

Regionale afspraak over datum krokusvakantie

De laatste vier jaar is de onderlinge afspraak gemaakt door de schoolbesturen in de gemeente Amsterdam en de Amstelland-gemeenten dat de krokusvakantie valt in de week waarin ook 1 maart valt De eerste twee jaar is van deze afspraak weinig gemerkt omdat de krokusvakantie in deze regio gelijk liep met de landelijke richtlijn.

De laatste twee jaar week de vakantieweek wel af van de landelijke richtlijn. Hoewel er soms misverstanden waren over de precieze vakantieweek heeft de regionale afspraak voor een zelfgekozen week voor de krokusvakantie tot op heden geen onbeheersbare maatschappelijke effecten met zich meegebracht. Echter, voor de krokusvakantie 2010 voorzien wij dat wel. U heeft de vakantie conform uw eigen regionale afspraak vastgesteld in de eerste week van maart. Deze data heeft u al bekend gemaakt aan de leerlingen en ouders.

Scholen in Amsterdam vervroegen krokusvakantie in verband met gemeenteraadsverkiezingen

Onlangs is ons ter ore gekomen dat de scholen in Amsterdam in 2010 niet meedoen aan deze regionale afspraak. Dit met name omdat er op woensdag 3 maart 2010 gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. Dit betekent dat volgend jaar alleen nog onze vier gemeenten gemeenteraadsverkiezingen houden terwijl de scholen vakantie houden en mogelijk veel kiezers dan elders op vakantie zijn.

Voor de gemeentebesturen in Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn zou dat zeer spijtig zijn, omdat de lokale democratie gebaat is bij een hoge opkomst. Bovendien verwachten wij dat onze inwoners met de gemeenteraadsverkiezingen ook graag hun stem willen uitbrengen.

Maatschappelijke effecten

De overleggen met u spitsen zich vooral toe op de ouders die nu al vakantieafspraken hebben vastgelegd en er op mag vertrouwen dat de school hier niet meer in gaat wijzigen. Wij wijzen U echter ook op de ouders, die een kind op een school in Amsterdam hebben en een op een school in Amstelland en die in het geheel niet op vakantie kunnen door deze regeling. Als kiezer zal men de effecten van deze dubbelloop pas begin 2010 gaan merken als er een oproep op de deurmat valt voor de verkiezingen. Pas dan realiseert men dat er een vakantie in die week is gepland en zal er mogelijk een discussie ontstaan waarin u en wij zeker niet meer kunnen bewegen.

Bovendien is het zo dat veel onderwijsgebouwen worden ingezet als stembureau en daarmee een vertrouwde stemlocatie in de buurt is geworden; wij gaan er vooralsnog vanuit dat wij ondanks de vakantie evengoed bij u terecht kunnen, omdat een andere locatie meestal niet voorhanden is in de wijk.

Klemmend beroep

Vanwege bovenstaande zaken doen wij met deze brief een laatste klemmend beroep op u eenmaal uw regionale afspraak los te laten en het mogelijk te maken dat de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 ongehinderd doorgang kunnen vinden. Wij begrijpen dat met name ouders die al vakantieafspraken hadden staan een belemmering zijn in deze keuze. Wij bieden wij aan om in het kader van de leerplicht hier coulant mee om te gaan.

Wij zien in dat deze kwestie alleen nog voor de zomervakantie tot een goed einde kan worden gebracht Als u ons de reikende hand wil bieden, dan vernemen wij dat graag deze maand van u. Mocht u dat niet wensen of mocht u niet kunnen of willen reageren, dan sluiten wij - tot onze grote spijt - deze discussie en gaan we verder met de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen in de wetenschap dat mogelijk een aantal kiezers in die periode niet in de gemeente verblijft.

Met vriendelijke groet,

P.J.M. Litjens burgemeester van Aalsmeer

Mr. J.H.C. van Zanen burgemeester van Amstelveen

Mw M.TJ. Blankers-Kasbergen, burgemeester van Ouder-Amstel

Mw H.L. Groen burgemeester van UithoornAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.