Bijgewerkt: 20 mei 2024

Breedtesport in Amstelveen een absolute noodzaak

Nieuws -> Sport

Bron: John Levie
01-03-2014

levie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

John Levie wethouder Verkeer, Ruimtelijke Ordening, Sport en Recreatie, Groen en Reiniging schrijft erover op zijn weblog


Voor een ideaal sportklimaat in Amstelveen is breedtesport een absolute noodzaak. Met het voorbeeld van hockey in gedachte ben ik er van overtuigd, dat als de basis voor een sport breed genoeg is, subtopsport en topsport daar organisch uit voortkomen. Als gemeente moet  je daarom vooral inzetten op het faciliteren van breedtesport.

In november 2009 heb ik als raadslid, met grote steun van de VVD en GroenLinks, het eerdere raadsbesluit om een internationale topsporthal te bouwen, terug kunnen draaien. Alleen voor het financieren van een “onrendabele top” van deze volleybaltempel was al 5,7 miljoen euro gereserveerd. En als de topsporthal er zou komen en er toch een verder tekort zou ontstaan, dan was het voor mij wel duidelijk dat het aan de gemeente was om weer de beurs te trekken.

levie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

John Levie, wethouder Sport (l) was ook aanwezig op 2 maart 2013 bij de Amstelveense Rugby Club (ARC), toen het hoogste punt van het nieuwe clubhuis werd bereikt. Naast hem staan de ereleden van de club, de broers Theo en Hennie Spijker. Steve the Bagpipe Player zorgde voor de muzikale begeleiding


Van deze 5,7 miljoen euro werd 3,45 miljoen gereserveerd voor het renoveren van de buitensportaccommodaties aan de Sportlaan en op het park Escapade. Van de overblijvende 2,25 ging 2 miljoen naar de angstwekkend geslonken algemene reserve. De rest werd besteed aan extra fietsvoorzieningen en aan de veiligheid in P60.

Het was voor mij bijzonder om daarna als inmiddels wethouder Sport zelf de uitvoering van de renovatie te mogen uitvoeren. Onze sportvelden liggen er nu geweldig bij en ook in de financiering van onderhoud en vervanging is structureel voorzien. Dus geen discussie in de raad meer voor goot onderhoud en vervanging, bijvoorbeeld voor een toplaag van een kunstgrasveld.  Daarnaast is de verouderde Emergohal voor 1,5 miljoen opgeknapt en kan ook deze weer jaren mee.

Geweldig, hoeveel mensen deze schitterende accommodaties benutten en hoe hiermee wordt bijgedragen aan een gezond Amstelveen. Ik denk, dat het in 2009 een goede keuze van de raad is geweest om de toekomst van buitensport op deze wijze veilig te stellen.

Natuurlijk hebben sportverenigingen  nog meer wensen. Door het steeds intensiever sporten, bijvoorbeeld door het toegenomen aantal trainingen per week, blijft er vraag naar  nog meer faciliteiten. Enerzijds van de typische binnensportverenigingen, bijvoorbeeld voor turnen, basketbal en volleybal, maar anderzijds ook van de buitensportverenigingen die extra (kunstgras)velden willen of die in de winter ook binnen willen sporten. Soms is er sprake van een levendige zaalcompetitie, zoals bij hockey.

De vraag naar sporthallen neemt dus enorm toe.  Maar als je al die wensen, net als de vraag naar nog meer kunstgrasvelden, honoreert is dat onbetaalbaar. De meeste sportaccommodaties worden namelijk zwaar gesubsidieerd, zowel de sportvelden als de sport- en gymnastiekhallen. In totaal geeft Amstelveen nu al ruim 3,5 miljoen euro per jaar uit aan het subsidiëren van al die prachtige voorzieningen.

Het college en de raad zijn overtuigd van het belang van sport voor Amstelveen en de Amstelveners. Ondanks dat er enorm bezuinigd moet worden, is er niet gekort op sport. Dat betekent echter niet, dat wij met zijn allen niet voor lastige keuzes komen te staan.

Vraag 1: Moeten sportverenigingen bij verdere uitbreidingswensen een grotere financiële bijdrage leveren?

Moet en kan de gemeente de groei van een vereniging onbeperkt blijven faciliteren en subsidiëren? Je kunt wel allerlei wensen, of zelfs eisen, hebben, maar ben je dan ook bereid substantieel bij te dragen? Voor een kunstgrasveld bijvoorbeeld betaalt een club € 15.000 per jaar. De gemeente subsidieert daar bovenop nog een veelvoud van dat bedrag. Nu Amstelveen bepaald niet meer “in het geld zwemt” moeten de gebruikers, de verenigingen en hun leden dus, in de naaste toekomst voor al die wensen misschien wel een veel grotere financiële bijdrage leveren.

Vraag 2: Waar kunnen we alle nieuwe sportfaciliteiten nog aanleggen?

Als wethouder Ruimtelijke Ordening word ik zeer regelmatig geconfronteerd met het feit, dat er in Amstelveen bijna geen goede  locaties meer te vinden zijn om die velden, of sporthallen aan te leggen. Amstelveen is nu eenmaal niet van elastiek.

Vraag 3: Moeten en kunnen verenigingen niet meer gaan samenwerken, of zelfs fuseren?

Veel sportaccommodaties en clubhuizen worden een groot deel van de week niet gebruikt. Voor een zo optimaal mogelijk gebruik zou een aantal verenigingen (nog) beter kunnen en moeten samenwerken. Met scholen en met welzijnsinstellingen, maar ook met elkaar, om de bestaande accommodaties zo veel mogelijk te gebruiken. In een aantal gevallen zou dit misschien tot een fusie van sportverenigingen kunnen leiden.

Vraag 4: Moet je binnen een gemeente met de omvang van Amstelveen wel zo veel sporten op een hoog niveau faciliteren?

Er staat gelukkig geen hek om Amstelveen. In Amstelveen sporten veel mensen die niet in Amstelveen wonen en er zijn ook veel Amstelveners die sporten bij niet-Amstelveense verenigingen. De vraag is naar mijn mening, of Amstelveense verenigingen met bijzondere wensen, zoals een sporthal met bijzondere specificaties voor vaak maar een beperkt aantal leden, aansluiting moeten zoeken bij een vereniging in de directe omgeving.

Het lijken misschien vreemde vragen voor een wethouder Sport, maar ik ben persoonlijk van mening, dat wij door financiële en ruimtelijke beperkingen de komende jaren in Amstelveen – helaas- steeds vaker bovenstaand vragen zullen moeten beantwoorden. Gezien de enorme inzet van de sportverenigingen met al die betrokken besturen en leden en het belang, dat de gemeenteraad aan sport hecht, heb ik het volste vertrouwen, dat zij de hierboven genoemde vragen weten op te lossen.

Eigenlijk is het capaciteitsprobleem een positief probleem, waar wij heel blij mee moeten zijn. Het betekent immers, dat er heel veel gesport wordt. Ik ben dan ook absoluut niet somber over de toekomst van sport in Amstelveen. Natuurlijk kunnen dingen altijd nog beter, of nog meer, maar als ik zie hoe goed bijna alles er al bij ligt, zijn wij wat dat betreft bevoorrecht. Net als met al die mensen die actief sporten, waaronder veel talenten die vanuit de breedtesport naar de top doorstoten. Dat lukt natuurlijk allemaal alleen, maar dankzij de inzet van heel veel enthousiaste vrijwilligers. De doelstelling “Amstelveen Beweegt Gezond”, met de breedtesport als basis, staat nog steeds fier overeind.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.