Bijgewerkt: 15 juli 2024

Brandweer: onveilige situaties tijdens WK

Nieuws -> Brandweer

Bron: Brandweer Amsterdam-Amstelland
19-05-2010

Het 19e WK voetbal staat voor de deur. Het WK van 2010 zal van 11 juni tot en met 11 juli 2010 in Zuid-Afrika plaatsvinden. Het wordt het eerste wereldkampioenschap voetbal, dat op het continent  Afrika wordt georganiseerd. Over enkele weken zijn vele kroegen, huizen en straten oranje gekleurd.

Ook in winkels worden inmiddels de eerste oranje versieringen aangebracht. ‘De vele versieringen – helaas nog te vaak van brandbaar materiaal – kunnen gevaarlijke situaties tot gevolg hebben’, zo stelt Henk Jongen namens de NVBR (Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding).

WK Amstelveen
(Ontwerp Amstelveenweb.com - 2010)

Voetbal WK 2010


‘Wij vragen burgers alert te zijn op de brandveiligheid. Onderzoek uit 2008 van de Voedsel en Warenautoriteit en het ministerie van VROM wees uit dat 30% van de feestartikelen voor Oranjefans niet veilig is. Slingers, vlaggen, papieren vlaggetjes, boa’s en andere versieringen vliegen gemakkelijk in brand met alle gevolgen van dien.’

Volgens de branchevereniging is de horeca over het algemeen goed op de hoogte van de brandveiligheidsregels: veilige versiering, adequate vluchtroutes, blusmiddelen, noodverlichting en niet te veel bezoekers. ‘De brandweer controleert samen met de horecaondernemers regelmatig de brandveiligheidsvoorzieningen’, aldus Jongen.

‘Toch zit een groot deel van onze zorg in horecagelegenheden, omdat er veel mensen samenkomen. Bezoekers zelf moeten ook alert zijn. Niet alle rood, wit, blauw of oranje vlaggetjes en kledingstukken hebben de juiste brandvertragende kwaliteit. In een overvolle kroeg kan dat levensgevaarlijk zijn. En als er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch brand uitbreekt, moeten mensen via goede vluchtroutes op tijd weg kunnen komen.’

Thuis en op straat

Veel mensen kijken thuis op de televisie naar het WK, samen met familie, vrienden en buren. Straten worden versierd en oranje materialen worden aan huizen bevestigd. Burgers zijn zelf verantwoordelijk voor een brandveilige omgeving. Jongen: ‘Dat geldt ook voor aanrijroutes van hulpdiensten.

Ambulances en brandweerauto’s moeten gemakkelijk bij de huizen kunnen komen. Er zijn een paar eenvoudige regels bij het versieren van de openbare weg. Zorg dat versieringen boven de openbare weg hoger dan 4.2 meter hangen en houd een breedte van tenminste 3.5 meter vrij. En gebruik daarbij natuurlijk brandveilig materiaal’.

De meeste brandveiligheidsregels gelden het hele jaar door en voor iedereen. Jongen: ‘Wij zullen als brandweer de burger echt niet overladen met een overzicht van alle regels die hiervoor gelden, maar vragen hen wel goed na te denken voordat versieringen worden aanschaft en aangebracht.‘

Tips voor brandveilig versieren

·           Goede versiering is niet gemakkelijk ontvlambaar. Dit staat vermeld op de verpakking.

·           Niet alle rood, wit, blauw of oranje vlaggetjes die in de handel zijn hebben de juiste brandvertragende kwaliteit. Verzeker u ervan dat u brandveilige versiering aanschaft en aanbrengt.

·           Houd versiering op minimaal 50 centimeter afstand van spotjes en andere apparaten waarvan de oppervlaktetemperatuur kan oplopen. Dus ook van de televisie.

·           Met lucht gevulde ballonnen zijn gewoon toegestaan.

·           Als u twijfelt of versieringsmateriaal brandveilig is, kunt u dit met een eenvoudige proef zelf testen. Deze proef wordt natuurlijk altijd op een veilige plaats in de buitenlucht uitgevoerd. Daarbij gaat u als volgt te werk:

- U neemt een monster (van ongeveer 5 bij 25 centimeter) van het materiaal en houdt een uiteinde hiervan in een vlam van een ontstekingsbron zoals een aansteker of lucifer. Wanneer het proefstuk vlam heeft gevat (of na 5 seconden) neemt u de ontstekingsbron weg.

- Nadat de ontstekingsbron is weggenomen moeten de vlammen direct doven.

- Indien dit niet het geval is, of er zijn brandende druppels vrijgekomen, heeft het materiaal bijna zeker niet de vereiste brandvertragende kwaliteit.

Kijk ook op: Speelschema WK 2010Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.