Bijgewerkt: 14 juli 2024

Bouwmarkt Gamma in Amstelveen wordt groter

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen/Wikipedia
22-10-2020

Burgemeester en wethouders van Amstelveen maakten op 21 oktober 2019 bekend dat, overeenkomstig het bepaalde in de gemeentelijke Participatie- en inspraakverordening 2013, gelegenheid tot inspraak wordt geboden op het voorontwerp van het bestemmingsplan 'Herziening Amstelveen Zuid-West 2014 - Zetterij/Grutterij' (pdf 4 pagina’s). Het plan voorziet in de verhuizing en uitbreiding van bouwmarkt Gamma van het industrieterrein Legmeer Grutterij 1 naar de Zetterij 12 in Bovenkerk. Het vrijkomen van het perceel Grutterij 1 biedt kansen om het perceel te her-ontwikkelen in het kader van de voorgenomen transformatie van bedrijventerrein Legmeer.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

De voorkant van de zuidgevel van de huidige Gamma aan de Grutterij 1 op 22 oktober 2020


De Gamma, nu nog gesitueerd op de Grutterij 1, wil graag uitbreiden. Dat is op de huidige locatie niet mogelijk. Om die reden wil men verhuizen naar de Zetterij nabij nr. 8. Door middel van een huisnummerbeschikking heeft het perceel het adres Zetterij 12 toegekend gekregen. Op de Zetterij ligt momenteel een stuk grond braak. Op deze locatie was ooit een jongerencentrum bedacht en naast de school, MBO College Amstelland, zou een bedrijfsverzamelgebouw worden gerealiseerd. Deze plannen zijn echter niet tot uitvoering gekomen. Bedrijventerrein Bovenkerk is gesitueerd tussen de wijken Bovenkerk (ten westen en ten noorden) en Keizer Karelpark (ten oosten). De Zetterij nabij nr. 8 ligt ten zuiden van de weg en ten westen van de Maalderij.

Het te realiseren nieuwe bedrijfsgebouw voor de Gamma krijgt een grootte van ca. 4.000 m² bruto vloeroppervlak, inclusief kantoorruimte. De maximale bouwhoogte bedraagt ca. 6,7 meter. De dakconstructie is geschikt voor het dragen van zonnepanelen. Op eigen terrein worden, naast de bij de bouwmarkt behorende buitenruimte, 123 parkeerplaatsen aangelegd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Het te bebouwen perceel aan de Zetterij tussen het gebouw van het MBO College Amstelland en het Zwarte Pad op 22 oktober 2020


Gamma? Gamma is een franchise-winkelketen van bouwmarkten in doe-het-zelf- en tuinartikelen, met 166 zaken in Nederland en 86 in België. Franchising is gebaseerd op een marketingconcept dat door een organisatie kan worden overgenomen als strategie voor bedrijfsuitbreiding. Waar geïmplementeerd, geeft een franchisegever een licentie op zijn knowhow, procedures, intellectuele eigendom, gebruik van zijn bedrijfsmodel, merk en rechten om zijn merkproducten en -diensten aan een franchisenemer te verkopen. In ruil daarvoor betaalt de franchisenemer bepaalde vergoedingen en stemt hij ermee in om aan bepaalde verplichtingen te voldoen, die doorgaans in een franchiseovereenkomst zijn vastgelegd.De meeste Gamma-bouwmarkten zijn eigendom van verschillende franchise-ondernemers. Gamma is, samen met de bouwmarktketen Karwei, een winkelformule van Intergamma, waarvan Van Neerbos Bouwmarkten (VNB) met een aandeel van 49,8% de grootste franchisenemer in de Benelux is. Aandelenverkoop is onder de noemer Operation Guinness in 2018 op handen. Van Neerbos Groep is een volledige dochtermaatschappij van de beursgenoteerde Ierse investeringsmaatschappij CRH. De tweede grote franchisenemer van Intergamma is de Franse Bourrelier Group (tot januari 2018 Bricorama geheten); deze heeft 75 Gamma- en Karwei-winkels. Het hoofdkantoor van de franchise-organisatie Intergamma staat in Leusden en telt 245 deelnemende Gamma-zaken; Van Neerbos Bouwmarkten heeft haar hoofdkantoor in Reeuwijk; Bourrelier heeft haar hoofdkantoor in Villiers-sur-Marne.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.