Bijgewerkt: 3 oktober 2023

Bouwleges volgend jaar flink omlaag

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
04-08-2005

De lokale tarieven voor bouwleges worden komend jaar zeer waarschijnlijk naar beneden bijgesteld. De huidige tarieven blijken meer dan kostendekkend voor de gemeente.

Uit een steekproef onder veertig gemeenten door Vereniging Eigen Huis bleek vorige week dat Amstelveen de op één na duurste gemeente is wat betreft bouwleges.Leges zijn bedoeld om de kosten van dienstverlening te dekken en gemeenten mogen daar per saldo niet aan verdienen. Ondanks de (te) hoge tarieven laat gemeente Amstelveen in een reactie weten dat het nog te vroeg is om te zeggen dat de tarieven daadwerkelijk
omlaag gaan:

„In de nieuwe tarievennota zal het een en ander nog een keer moeten worden uitgesplitst. De politiek krijgt vervolgens de keuze voorgelegd of op basis van kostendekkendheid de tarieven moeten worden bijgesteld," aldus Letty Groenveld van afdeling communicatie. Amstelveens grootste (oppositie-)partij, de VVD, vindt de bijstelling van de tarieven niet meer dan logisch en haalt hard uit naar het college. Nadat de partij ter ore was gekomen dat Amstelveen de op een na duurste gemeente is, kwam financieel woordvoerder Frans Hellandahl direct met een reactie:

„Het tarief in Amstelveen is inderdaad buitensporig hoog. De VVD heeft hier dan ook sinds de verveelvoudiging van het tarief door het huidige centrumlinkse college van B en W tegen geageerd. En met succes."

„Hetzelfde college heeft inmiddels een onderzoek verricht waaruit blijkt dat de' bouwleges in Amstelveen veel hoger zijn dan nodig om de kosten te dekken. Tevens blijken de tarieven veel hoger te zijn dan in vergelijkbare gemeenten." „Het is precies wat de VVD al jaren roept en wat iedere weldenkende burger al wist. Gelukkig zullen daarom vanaf 1 januari de tarieven aanmerkelijk verlaagd worden," aldus Hellendahl.

door André Gerritsen

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.