Bijgewerkt: 7 oktober 2022

Bomen als symbool tegen klimaatverandering

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
08-05-2008

Woensdag 14 mei 2008 plant wethouder Groot samen met de heer Alink (voormalig wethouder groen van de gemeente Amstelveen) een klimaatbosje in Amstelveen. Het klimaatbosje komt langs de Beneluxbaan en bestaat uit drie walnotenbomen die in een driehoek staan geplaatst. Deze driehoek symboliseert de individuele verantwoordelijkheid in de mondiale klimaatproblematiek.

Met het planten van het bosje wil de gemeente samen met het Klimaatverbond Nederland een symbolisch gebaar maken tegen de klimaatverandering. De gemeente heeft de ambitie om als stad in 2020 energieneutraal te zijn. Hiermee wil zij onder andere de CO2-uitstoot binnen Amstelveen terugdringen. Als voormalig wethouder van de gemeente Amstelveen en oud bestuurslid van het Klimaatverbond heeft de heer Alink zich hiervoor destijds verdienstelijk ingezet.

Boomplantdag  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De leerlingen van The International School of Amsterdam planten de bomen langs de Beneluxbaan tijdens de Boomplantdag in maart 2008


De Vereniging Klimaatverbond Nederland is een dynamisch netwerk van gemeenten, provincies, en waterschappen, dat samenwerkt aan projecten, kennis uitwisselt en belangen behartigt om een effectief lokaal klimaatbeleid te verankeren, uit te voeren en zichtbaar te maken. Van het Klimaatverbond zijn circa 123 gemeenten lid, waaronder Amstelveen. Na de laatste gemeenteraadsverkiezingen nam het verbond afscheid van een aantal bestuursleden, waaronder de heer Alink en bood hen een Klimaatbosje aan. Amstelveen krijgt in totaal negen klimaatbosjes. De overige acht worden in het najaar geplant.

Initiatiefnemers van de klimaatbosjes zijn DE LANDSCHAPPEN en Landschapsbeheer Nederland. Zij willen samen met het Klimaatverbond Nederland met het project ‘Klimaatbosjes voor de toekomst’ de klimaatverandering een halt toeroepen en mensen stimuleren om actie te ondernemen. Dat kan bijvoorbeeld door het kopen van CO2-neutrale producten en het planten van bomen.

De gemeente Amstelveen plantte tijdens de Nationale Boomfeestdag met behulp van kinderen al achtduizend speciale bomen en struiken langs de Beneluxbaan. Soorten die schadelijke stoffen goed aan zich kunnen binden. Deze aanpak is vernieuwend voor Nederland. Nog niet eerder werd op zo’n grote schaal de luchtkwaliteit rondom wegen verbeterd door de inzet van groen.

Om andere gemeenten en organisaties te informeren over de inzet van groene longen als “Kwaliteitscoulissen” organiseert de gemeente Amstelveen op 14 mei een symposium. Hierin benadrukt zij dat er naast het verbeteren van luchtkwaliteit nog een aantal voordelen is te behalen. Zo kan de beplanting langs de Beneluxbaan ook als “ecolint” voor flora en fauna gaan functioneren. Het planten van het klimaatbosje maakt onderdeel uit van het programma.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.