Bijgewerkt: 25 juni 2024

Bolder nog niet gerust

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
05-03-2008

De Bolder moet als buurtcentrum behouden blijven. Burgemeester en Wethouders erkennen dat, maar bij de Stichting Ontmoetingscentrum en het Wijkplatform Groenelaan leeft de zorg dat de gemeente te weinig geld voor De Bolder over heeft.

De plannen van B en W voor De Bolder zijn onderdeel van een totaalplan voor gemeentelijke welzijnsvoorzieningen (in raadhuisjargon 'PIA 2' genoemd). Het college wil vijf multifunctionele centra inrichten ter vervanging van bestaande wijkcentra. Naast de tamelijk grootschalige voorzieningen blijven het Dorpshuis Nes aan de Amstel, de Tuinzaal Patrimonium en De Bolder wel als kleinschaliger buurtcentra bestaan.

Bolder Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Voorzitter mevrouw Aafke van Maar overhandigt de 2977 ingezamelde handtekeningen om wijkcentrum De Bolder te behouden aan wethouder drs. Yeter Tan en wethouder Jan-Willem Groot op 1 maart 2007


Zodra in 2012 een groot centrum aan de Hortensialaan gereed is, vertrekt Cardanus uit De Bolder en het ouderensteunpunt van Vita gaat naar De Olmenhof. Van B en W mag de buurt via het wijkplatform zelf het aanbod in De Bolder bepalen. De gemeente wil ook de Stichting Ontmoetingscentrum Groene laan (SOG), de eigenaar van De Bolder, helpen bij het opzetten van een beheerplan en bijdragen in de kosten.

Die bijdrage omvat 150 duizend euro per jaar, maar de SOG en het wijkplatform betwijfelen of dat genoeg is. Het wijkplatform heeft een bezorgde brief naar de gemeente gestuurd. SOG-voorzitter Ton Bosma zegt: „Wij hebben geen inzicht in hoeveel Cardanus uitgeeft aan het beheer van De Bolder. Bovendien doet de wijze waarop Cardanus het beheer nu uitvoert geen recht aan onze eisen.

Gedetailleerde cijfers over kosten en opbrengsten heeft Cardanus tot nu toe niet gegeven, maar die hebben we wel nodig als we een nieuwe beheerder willen vinden." Vanavond 5 maart 2008 komt De Bolder aan de orde in een commissie van de gemeenteraad.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.