Bijgewerkt: 22 september 2023

'Bob blijft fris!'

Nieuws -> Politie

Bron: Politie Amsterdam-Amstelland
11-12-2009

Start winter Bob, effectieve aanpak verkeerscampagnes

Half december 2009 start de landelijke Bob campagne. Bob is de officiële naam van degene, die nuchter blijft, zodat hij of zij andere mensen veilig naar huis kan rijden. Een aantal partijen hebben de handen ineen geslagen, om Bob volop onder de aandacht te brengen en zo het alcoholmisbruik in het verkeer minimaal te stabiliseren of verder omlaag te brengen. De boodschap Bob blijft fris, staat daarbij centraal.

BOB Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Een BOB sleutelhanger: 'Bewust Onbeschonken Bestuurder' is een tastbare waarschuwing voor de autorijder


Als aftrap van de campagne werd op vrijdagavond 11 december 2009 een persbijeenkomst georganiseerd in het gemeentehuis van Diemen. Tijdens de bijeenkomst zijn een aantal wethouders en bestuurders nader ingegaan op het onderwerp verkeersveiligheid. Daarnaast werd de unieke kans geboden om de briefing van de politie bij te wonen die voorafgaat aan de alcoholcontroles én mee te gaan naar de controlepunten.

De controles duren de gehele nacht en promotieteams van Veilig Verkeer Nederland worden ingezet, om de Bob-boodschap extra onder de aandacht te brengen. Ook het grootschalig karakter, waardoor het voor specifieke gebieden nagenoeg onmogelijk zal zijn om aan de controle te ontkomen zorgt ervoor, dat de Bob-boodschap meer mensen zal bereiken.

Met de acties op 11 december wordt de Bob-wintercampagne ingeluid, dit betekent, dat gedurende de campagneperiode (t/m maart 2010) binnen de zeven deelnemende gemeenten nog aanvullende acties op stapel staan. Denk hierbij aan activiteiten rondom sportkantines, maar ook acties in samenwerking met het openbaar vervoer.

Voor de komende wintercampagne Bob slaan betrokken partijen de handen ineen. Twaalf organisaties in Amsterdam en omgeving werken samen om de boodschap 'Bob blijft fris!' steviger uit te dragen. Er wordt over gemeentegrenzen en politieregio’s heen gewerkt om zo de effectiviteit van alcoholcontroles te verhogen.

Door vele partijen te betrekken bij de organisatie van alcoholcontroles kan een groter publiek worden bereikt. Daarnaast zijn posters en spotjes over Bob de komende tijd overal in de regio terug te vinden. Meer mensen worden op deze manier geconfronteerd met de boodschap, waardoor vaker vooraf de afspraak gemaakt wie de Bob is.

Bob is de officiële naam van degene die nuchter blijft, zodat hij of zij andere mensen veilig naar huis kan rijden. Doel van de Bob-campagne is dat vooraf afspraken worden gemaakt over wie tijdens het uitgaan rijdt en dus geen alcohol drinkt. Bij de introductie van de campagne werd BOB al gauw de "Bewust Onbeschonken Bestuurder". In december 2001 werd de campagne gestart, wat leidde tot het vaker maken van afspraken over wie nuchter blijft.

Goede samenwerking nodig om een campagne goed onder de aandacht te brengen, is het belangrijk, dat de doelgroep vaak met de boodschap wordt geconfronteerd. Door bundeling van de krachten van verschillende partijen groeien er mogelijkheden tot geïntegreerd beleid waar sommige gemeenten zelfstandig niet op zijn toegerust. De gezamenlijke aanpak zorgt ervoor dat bestuurders die met alcohol op aan het verkeer deelnemen beter worden bereikt, omdat grotere gebieden volledig kunnen worden afgezet en er meer mensen beschikbaar zijn voor het uitdragen van de boodschap. Krachten worden gebundeld.

Op 11 december wordt van start gegaan met een grote alcoholcontrole. Deze alcoholcontrole is niet eenmalig. De wintercampagne van Bob loopt landelijk tot en met maart 2010. Amsterdam en de zuidelijke stadsregio sluiten daarbij aan. De komende maanden blijven de partijen bij elkaar komen om zo effectief mogelijk de campagne en controles te kunnen uitvoeren.

Aan het einde van de periode volgt een evaluatie. Voor 2010 zijn er plannen om sportkantines te betrekken bij de Bob-campagne. Daarnaast wordt gewerkt aan samenwerking met de busmaatschappijen voor het opzetten van een actie, waarbij het netwerk van nachtbussen wordt gepromoot als alternatief vervoermiddel voor het uitgaanspubliek dat alcohol wil drinken.

Deelnemende partijen De Stadsregio Amsterdam is er in geslaagd, om goede samenwerking tot stand te brengen tussen de volgende partijen:

Gemeente Aalsmeer

Gemeente Amstelveen

Gemeente Amsterdam

Gemeente Diemen

Gemeente Haarlemmermeer

Gemeente Ouder-Amstel

Gemeente Uithoorn

Openbaar Ministerie

Stadsregio Amsterdam

Politie Amsterdam-Amstelland

Politie Kennemerland

Stadsregio Amsterdam

Veilig Verkeer Nederland (VVN)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.