Bijgewerkt: 30 september 2023

Binnengekomen reacties herontwikkeling van Stadshart Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
02-06-2017

Herbert Raat (VVD) wethouder Stadshart informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de binnengekomen reacties ivm de herontwikkeling van het Stadshart:

'Geachte leden van de gemeenteraad,

Na publicatie van de Ruimtelijke Uitwerking Visie Stadshart hebben we diverse reacties ontvangen. Tijdens de informatieavond voor geïnteresseerden op 15 mei 2017 werd ruim gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het achterlaten van een reactie. De reacties zijn reeds besproken met de Stadshart Adviescommissie, waaronder onze stadsbouwmeester Marijn Schenk en Phil van der Stam. Graag wil ik u via deze brief hierover informeren, zodat u de reacties in de behandeling in uw commissie Ruimte, Wonen en Natuur van 6 juni 2017 kunt meenemen.

De binnengekomen reacties zijn geclusterd in de onderstaande samenvatting. Voor meer achtergrondinformatie kunt u contact opnemen met Arjan van Rijn. Zijn contactgegevens zijn bovenaan de brief te vinden.

Met vriendelijke groet, Herbert Raat wethouder Ontwikkeling Stadshart

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Herbert Raat (VVD) wethouder Ontwikkeling Stadshart


Amstelveense Binnenstad

De gedachte om te streven naar een Amstelveense Binnenstad wordt breed gedeeld. Vooral het behouden van een eigen identiteit en open karakter van het centrum krijgen veel bijval. De duidelijke grens die hierbij gehanteerd wordt voor uitbreiding van het winkelgebied is positief ontvangen.

Foto Amstelveen
(Screenshot Google Earth - 2017)

Stadshart Amstelveen


Stadsplein. Betere inrichting met terrassen en speelelementen wordt zeer gewaardeerd. Verschillende mensen zien kansen voor opwekken van duurzame energie en het 'vergroenen' van het plein. Er zijn zorgen over het geluid en bezonning van het plein. Er zijn ook oplossingen aangedragen die kunnen bijdragen aan bovenstaande punten. Namelijk het benutten van het dak van de Cultuurstrip voor zonnepanelen en het toepassen van groene wanden om te zorgen voor meer groen en meer demping van het geluid. Beide opties worden momenteel verkend.

Op de toevoeging van een bioscoop op het plein zijn zeer veel positieve en enkele kritische reacties achtergelaten. De meeste mensen zien het als een waardevolle toevoeging aan het aanbod in Amstelveen. Anderen zijn bezorgd over het voortbestaan van de cinema in de Schouwburg.

Rembrandtweg. De nieuwe voorstellen voor de Rembrandtweg worden breed gedragen, zowel bewoners als ondernemers van de markt zijn hierover zeer tevreden. Ook de ideeën voor een overdekt vers/horecaplein kunnen op steun rekenen.

Markt. Op een nieuwe opstelling voor de markt wordt door de meeste mensen positief gereageerd. Vooral het betrekken van de Rembrandtweg wordt als een goede impuls gezien. De markt zelf is kritisch over de opstelling en wil op de Rembrandtweg liever niet met de achterkant van de kramen richting de winkels staan. Ook de ontsluiting en opbouw op marktdagen is een aandachtspunt.

Ontsluiting. Er wordt gevraagd om meer duidelijkheid over de ontsluiting van het winkelgebied. Niet alleen de auto’s van bezoekers, maar ook het expeditieverkeer om te laden en lossen is hierbij een aandachtspunt.

Fietsenstalling. Er is veel vraag naar overdekte en bewaakte fietsenstallingen. Binnen de kaders worden er drie kansrijke locaties gezien, namelijk bij Hudson’s Bay, de C&A en bij een mogelijke nieuwe bioscoop.

Nieuwe functies. Er worden veel nieuwe functies voorgesteld die mogelijk in het Stadshart zouden passen, zoals een medisch centrum en een sportschool.

Parkeren. De meest genoemde reactie rond het parkeersysteem is de vraag naar de instelling van een uur gratis parkeren voor bezoekers in de parkeergarages.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.