Bijgewerkt: 27 mei 2024

Bijzondere doopceremonie Tulipina Wester-Amstel

Nieuws -> Wester-Amstel

Bron: Amstelveenweb.com
17-04-2023

Op zondag 16 april 2023 mocht burgemeester Tjapko Poppens van Amstelveen een nieuwe tulpenvariëteit dopen tot Tulipa ‘Wester-Amstel’, oftewel de ‘Wester-Amstel’ tulp. Deze roze tulp met een lichte rand en een licht oranje binnenblad staat inmiddels al in volle bloei in de tuinen van de buitenplaats.

De redactie van Amstelveenweb was uitgenodigd om deze doopceremonie bij te wonen, evenals 140 andere genodigden. Het was dus druk bij de poort van Wester-Amstel waar een vrijwilliger de binnenkomende gasten de weg wees. De een was heel slim op de fiets gekomen, de ander met de auto en gelukkig kon er geparkeerd worden op het aangrenzende grasveld.

Amstelveen
(Amstelveenweb.com - 2023)

Toegangspoort naar Wester-Amstel


Amstelveen
(Amstelveenweb.com - 2023)

Voortuin Wester-Amstel


Amstelveen
(Amstelveenweb.com - 2023)

In de Opkamer praat men even bij met een koffietje of drankje

De inloop was vanaf 14.30 uur en wie dat wilde kon iets te drinken krijgen in de zogenaamde ‘Opkamer’ en even bijpraten. Rond 14.55 uur werd door Herma, een vrijwilliger van de Vrienden van Wester-Amstel de bel geluid en liep men naar de voortuin alwaar Søren Ludwig Movig, rentmeester van Wester-Amstel en heden ceremoniemeester, Thomas Wals namens MKB Fonds, Jan-Willem Ligthart van de kwekerij in Den Helder en de burgemeester van Amstelveen, Tjapko Poppens op het bordes verschenen.

Amstelveen
(Amstelveenweb.com - 2023)

Het publiek heeft de bel gehoord en zoekt een plekje


Amstelveen
(Amstelveenweb.com - 2023)

Søren heette iedereen welkom, ook namens mede gastheer Thomas Wals, met andere woorden de Vrienden van Wester-Amstel, familie en buren. Daarnaast de bijzondere gasten zoals:
 • De heer Popppens, burgemeester van Amstelveen
 • Robert Croll, voorzitter Vereniging Particulier Historische Buitenplaatsen
 • Jan-Willem Ligthart, van Ligthart bollenkweker uit Den Helder
 • Marieke Klosters, namens Tulpfestival Amsterdam
 • Aanwezige pers: Pieter Klein Beernink en Stefan en José Toth van Amstelveenweb.com.

 • Amstelveen
  (Amstelveenweb.com - 2023)

  Søren heet iedereen welkom

  Vervolgens legde Søren in het kort uit, met de nodige humor zoals iedereen van hem gewend is, wat het doel was van deze samenkomst. (U kunt het grootste deel van zijn speech op de video beluisteren). Deze feestelijke gebeurtenis draaide om het feit dat Wester-Amstel haar eigen tulp kreeg. Hij zei: Dat willen we vieren met u allen, leden van onze bloeiende Wester-Amstel gemeenschap. Want dat bent u: als iemand die hier werkt, als vrijwilliger, als vriend, als familie, als directe buren of als relatie die onze buitenplaats koestert. Kortom, u allen bent deel van 'Wij, Wester-Amstel' En dat is voor ons misschien nog wel belangrijker dan onze eigen tulp!

  Al 17 jaar geleden heeftJan Ligthart in zijn bollenkwekerij deze nieuwe tulpvariant geconcipieerd en tot wasdom gebracht, aangezien hij als bollenkweker gespecialiseerd is in het kweken van nieuwe tulpen-variëteiten. Hij heeft het recht op het geven van een naam aan deze tulp ingebracht bij Amsterdamdinner, het jaarlijkse fondsverwervingsgala voor bestrijding van de HIV pandemie. Daar was Thomas Wals aanwezig en hij bracht het winnende bod uit tijdens dit Amsterdamdinner! En eigenlijk moet ik dan ook Marieke Klosters en Saskia Albrecht noemen van het Tulpfestival Amsterdam. Zij zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van de winnaar bij het maken van een naamkeuze die voldoet aan de strenge eisen van de Koninklijke Algemeene Vereeniging van Bloembollencultuur. Zij zorgden ervoor dat de doopceremonie mocht plaatsvinden in de metropool Amsterdam. U proeft de territoriale gevoeligheden in deze zin. Ik ga hier niet verder op in.


  Na deze woorden gaf Søren het woord aan Burgemeester Poppens. Hij heette alle aanwezigen welkom op de mooie buitenplaats Wester-Amstel en is ook erg trots dat deze in Amstelveen ligt. Hij vertelde dat er rond 1700 wel 44 buitenplaatsen langs de Amstel waren te vinden en dat deze buitenplaats de oudste is.  Nicolaas Pancras, burgemeester van Amsterdam stichtte Wester-Amstel in 1662 en aangezien Amstelveen nog geen ambtswoning voor haar burgemeesters heeft, ‘is dit misschien een optie?’ zo zei hij.

  Amstelveen
  (Amstelveenweb.com - 2023)

  Tjapko Poppens, burgemeester van Amstelveen, aan het woord

  Tjapko Poppens vervolgde met: het is met recht één van de mooiste plekjes in ons Amstelland. Gelukkig sinds de jaren 90 van de vorige eeuw is het toegankelijk voor publiek, zodat iedereen ervan kan genieten. U hoort het ik ben echt enthousiast over Wester-Amstel. Dat heeft ook een beetje te maken met mijn Wageningse achtergrond. Een groene leefomgeving is één van de kenmerken van Amstelveen. Ik ben trots op alle mooie parken, singels en groenstroken in onze stad, maar een groen buitengebied is ook heel belangrijk en dat geldt zeker voor het gebied rond de Amstel de zogenaamde Amstelscheg.

  Complimenten voor de vele vrijwilligers die meehelpen bij het onderhoud en de vele activiteiten op Wester-Amstel. Alleen dankzij hun inzet, toewijding en geduld zijn dit soort historische plekken in stand te houden. Applaus voor alle vrijwilligers en vrienden die daarbij helpen.

  Het is vandaag een feestelijke dag, we hebben sinds 2009 al een KLM huisje van Wester Amstel, nr 90, een kerstbal met Wester-Amstel en nu zelfs een tulp. Onze eerste 'Amstelveense' tulp. Het is een Hollandse traditie, ongeveer net zo oud als deze buitenplaats, om nieuwe tulp-variëteiten te kweken en te vernoemen naar prominente personen of plaatsen. Het is een hele geschiedenis hoe deze tulp is ontstaan en hier terecht is gekomen. Waarover later ongetwijfeld meer.

  Het is mooi om te vermelden dat het MKB fonds dat hier kantoor houdt, met deze tulp heeft geholpen door fondsenwerving ter bestrijding van HIV en er zo voor zorgde dat Wester-Amstel een eigen tulp kreeg. Ik hoop niet dat dit gaat leiden tot een nieuwe‘Tulpenmanie’, zoals in de l7de eeuw toen men voor één tulpenbol een heel grachtenpand in Amsterdam kon kopen. Hoewel … voor een tulpenbol een grachtenpand kunnen kopen, of misschien wel deze buitenplaats, klinkt aantrekkelijk in deze tijd. Ik hoop vooral dat we hier op Wester-Amstel heel erg gaan genieten van deze mooie roze tulp die hier al in volle bloei staat.
  Dank u!

  Amstelveen
  (Amstelveenweb.com - 2023)

  Søren toont de fles Hat et Söner Grande Cuvée brut rosé champagne die Thomas Wals (links op de foto) speciaal voor deze gelegenheid uit zijn wijnkelder had opgediept!

  Toen volgde de eigenlijke doopceremonie en speciaal voor deze gelegenheid werd een sierlijk koperen gietertje gemaakt en Thomas Wals had een heerlijke Champagne uitgezocht om de tulp mee te dopen. Thomas ontdeed de Hat et Söner champagne  (brut rosé) van de kurk die flink knalde en met een sierlijke boog op het hoofd van één van de aanwezigen terecht kwam.

  Amstelveen
  (Amstelveenweb.com - 2023)

  De kurk van de champagne schiet hoog de lucht in en maakt een mooie landing in het publiek


  Amstelveen
  (Amstelveenweb.com - 2023)

  Thomas giet de champagne in het prachtige koperen gietertje dat ook speciaal voor deze gelegenheid is gemaakt en gegraveerd

  Vervolgens schonk hij het gietertje vol met dit heerlijke vocht. De gieter werd overhandigd aan de burgemeester waarna hij de grote bak met tulpen doopte met de woorden van de doopformule: Ik doop u hierbij tot Tulipina ‘Wester-Amstel’. Er volgde natuurlijk applaus en er werden de nodige foto’s genomen.

  Amstelveen
  (Amstelveenweb.com - 2023)

  Tjapko Poppens doopt de tulpen met de woorden: Ik doop u hierbij tot Tulipina ‘Wester-Amstel’


  Amstelveen
  (Amstelveenweb.com - 2023)

  De prachtige tulpen zijn goed besprenkeld met doopchampagne

  Daarna moest het doopcertificaat van de inschrijving in het namenregister KAVB nog ondertekend worden in drievoud. Søren wilde hiervoor een gouden pen gebruiken, maar het certificaat is lastig te tekenen met een gewone pen dus werd een speciale stift gebruikt en werd het ondertekend door Thomas Wals, Jan-Willem Ligthart zoon van de kweker en burgemeester Tjapko Poppens.

  Amstelveen
  (Amstelveenweb.com - 2023)

  Thomas Wals tekent het Doopcertificaat, gevolgd door?.


  Amstelveen
  (Amstelveenweb.com - 2023)

  ?. Jan-Willem Ligthart en?..


  Amstelveen
  (Amstelveenweb.com - 2023)

  ?..tot slot burgemeester Tjapko Poppens


  Amstelveen
  (Amstelveenweb.com - 2023)

  Door de ondertekening van het doopcertificaat is de tulipina 'Wester-Amstel' in het namenregister van de Koninklijke Algemeene Vereeniging van Bloembollencultuur bevestigd. Toen ook deze handeling was verricht kwamen vrijwilligers glazen prosecco (alcoholisch en non-alcoholisch) serveren en nadat alle aanwezigen een glas hadden, bracht Søren een dubbele toast uit: ‘Op onze Wester-Amstel tulp’ en op ‘Wij, Wester-Amstel’.

  Amstelveen
  (Amstelveenweb.com - 2023)

  Hier moet natuurlijk op geproost worden, dus Søren brengt een toost uit samen met Thomas, Tjapkmo en Jan-Willem


  Amstelveen
  (Amstelveenweb.com - 2023)

  Ook de aanwezigen krijgen een glas alcoholische of desgewenst non-alcoholische Prosecco

  Surprise moment!
  Als iedereen dacht dat het festijn hiermee klaar was, dan ken je Søren niet. Hij nodigde Heleen de Waard en Herma de Heer om naar voren te komen. In het diepste geheim hadden zij samengezworen met Saskia Albrecht,  Jan & Jan-Willem Ligthart, Frits Roest en Clasien Sleebos van het  bestuur van de Vrienden van Wester-Amstel. Søren zei: Zij allen wilden als nobel doel de vergankelijke schoonheid om zetten in tijdloze schoonheid. Met een eeuwenoud beproefd recept, passend binnen onze buitenplaatscultuur. Heleen heeft in het diepste geheim een reeds eerder opgebloeide tulp met haar penseel vast gelegd als botanisch tekenaar.

  Amstelveen
  (Amstelveenweb.com - 2023)

  Søren kijkt naar Thomas en vertelt over het geheime werk van Heleen de Waard (rechts op de foto)

  ‘Terwijl heel Nederland huiverde en wij zelfs te maken kregen met lichte sneeuwbuien heeft Heleen een topprestatie neergezet met het maken van een botanische tekening van bloeiende Wester-Amstel tulpen’ aldus Søren. Een botanische tekening moet op ware grootte worden getekend en omdat dit niet op een A3 paste is de bol weggelaten. Deze prachtige prent van de tulp werd als eerste overhandigd aan burgemeester Tjapko Poppens en natuurlijk ook een exemplaar aan Thomas Wals om hem te verrassen en te bedanken. De prent werd zorgvuldig vermenigvuldigd en afgedrukt. Thomas kreeg afdruk nr 1 uit een serie van 10.

  Amstelveen
  (Amstelveenweb.com - 2023)

  Thomas en Tjapko Poppens krijgen een prachtige prent op ware grootte


  Amstelveen
  (Amstelveenweb.com - 2023)

  Jan-Willem Ligthart krijgt ook een tekening, nr 1 van 10 en hij moet met zijn vader, de kweker himself, uitmaken, zo zei Søren bij wie deze komt te hangen

  Na dit geweldige verrassingselement was er gelegenheid om nog wat na te praten, nog wat te drinken of rond te lopen over het mooie landgoed van Wester-Amstel. Het was dus weer goed toeven op Wester-Amstel.

  Amstelveen
  (Foto: collectie Wester-Amstel - 2023)

  De prachtige tekening gemaakt door Heleen de Waard ? botanisch tekenaar

  Koninklijke Algemeene Vereeniging van Bloembollencultuur
  De KAVB is sinds einde 19e eeuw wereldwijd verantwoordelijk voor het registreren van tulpen, hyacinten, irissen, crocussen en dergelijke. Het is als het ware de burgerlijke stand voor bolgewassen! De Koninklijke Algemeene Vereeniging der Bloembollencultuur registreert deze nieuwe variëteiten nauwgezet. Het register bevat momenteel ruim 8.000 variëteiten. Natuurlijk omvat de KAVB nog meer dan dit, dus lees verder op de website KAVB

  Thomas Wals
  Thomas Wals vertelde later nog dat ‘Amsterdamdinner’ een jaarlijks benefit is waar zo'n 1100 gasten aanwezig zijn om fondsen te werven ter bestrijding van de HIV pandemie. Toen hij zag dat er een naamgeving van een eigen tulp geveild werd, was het voor hem meteen duidelijk dat dit perfect zou passen bij MKB Fonds en buitenplaats Wester Amstel. De tulp is natuurlijk enerzijds een bekend 17e eeuws beleggingsobject zoals de burgemeester aangaf en MKB Fonds is als beleggingsinstelling een gevolg van iets dat in de 17e eeuw door de Nederlanders uitgevonden werd. Anderzijds past de tulp uitstekend bij Wester Amstel of beter gezegd miste Wester Amstel haar eigen tulp. Nu is de cirkel daarmee rond.


  Bekijk en beluister de doopceremonie

  Stichting J.Ph.J.F.Lissone
  De familiestichting ‘ J.Ph.J.F. Lissone’ is eigenaresse van Wester-Amstel. Lissone kocht Wester-Amstel in 1900 met het fortuin dat hij verdiende met het eerste Nederlandse reisbureau. Stichtingsdoel is de instandhouding van de monumentale buitenplaats Wester- Amstel. Zie ook Jacobus Philippus Lissone

  Stichting Vrienden van Wester-Amstel
  De ruim 30 vrijwilligers en 300 donateurs van de Vrienden van Wester-Amstel (ANBI) zorgen voor de publiekstoegang tot tuinen en park, het onderhoud van de tuinen, en de organisatie van concerten en evenementen van Wester-Amstel. Voor meer informatie zie Wester-Amstel.  Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.