Bijgewerkt: 25 juni 2024

Bijna 500.000 euro beschikbaar voor Amstelveense verkeersprojecten

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-04-2013

Het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam heeft 4 april 2013 besloten een kleine half miljoen beschikbaar te stellen voor een aantal Amstelveense projecten op het gebied van infrastructuur en verkeersveiligheid.

Voor een ovale rotonde op de kruising Keizer Karelweg – Graaf Aelbrechtlaan en een voorrangspleintje op de kruising Keizer Karelweg – Mr. Gr. Van Prinsterenlaan heeft de Stadsregio in de planuitwerkingsfase een bedrag van ruim € 300.000 gereserveerd, zodat deze kruispunten aanzienlijk veiliger worden. Voor het aanpassen van vijf rotondes in Amstelveen is € 100.000 beschikbaar. Fietspaden worden duidelijk aangegeven en ontbrekende zebrapaden worden aangelegd.

rotonde Amstelveen
(Foto Air-Vision.nl - 2012)


De nieuwe rotonde aan de Van der Hooplaan-Lindenlaan. De nieuwe rotonde, medegefinancierd door de Stadsregio, is het eerste project uit het verkeersplan, dat gereed is. De gemeente investeert tot 2015 10 miljoen euro in het verder verbeteren van de verkeersveiligheid in AmstelveenDaarnaast stelt de Stadsregio geld beschikbaar voor verkeerseducatie en verkeerscampagnes. Hieronder vallen bijvoorbeeld de BOB-wintercampagne, Actie start schooljaar, Actie fietsverlichting, praktisch verkeersexamen voor basisschoolleerlingen en een scootmobielcursus. Hiervoor is een bedrag van € 30.000 vrijgemaakt. Voor het verbeteren van fietsparkeren bij openbare voorzieningen is een bedrag van € 18.000 beschikbaar.

Wethouder Verkeer John Levie (BBA): “Iedereen in Amstelveen is verkeersdeelnemer. Investeren in verkeersveiligheid merkt dus ook iedereen. We willen de ongevalcijfers verder naar beneden krijgen. Deze bijdrage vanuit de Stadsregio biedt nog meer mogelijkheden tot het verkeerveiliger maken van Amstelveen.”

Wethouder Jan-Willem Groot (CDA): “Een goed voorbeeld van regionale samenwerking. De Stadsregio stelt geld beschikbaar voor infrastructurele projecten van alle gemeenten in de regio. Ook Amstelveen kan nu weer aan de slag met het opknappen van een aantal belangrijke kruispunten. Daarnaast is het van belang voldoende aandacht te blijven besteden aan educatie.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.