Bijgewerkt: 2 oktober 2023

Bijeenkomst van de Amstelveense geloofsgenootschappen

Nieuws -> Kerk

Bron: Conchita Willems / Amstelveenweb
28-05-2010

Jaarlijkse ontmoeting vertegenwoordigers geloofs- en levensbeschouwelijke gemeenschappen en Huiselijk Geweld

Op donderdag 27 mei 2010 van 16.00 – 18.00 uur ontmoetten de vertegenwoordigers geloofs- en levensbeschouwelijke gemeenschappen in Amstelveen elkaar weer op het raadhuis onder voorzitterschap van burgemeester Jan van Zanen. Op de agenda stond een presentatie huiselijk geweld door de medewerkers van VITA een belangrijk onderdeel.

Aanwezig waren vertegenwoordigers van de diverse Protestants Christelijke en Rooms Katholieke kerkgemeenschappen, het Humanisme, de Joodse gemeenschap NHIS, de Moslimgemeenschap Saâda, de Bahaï gemeenschap, de Sathya Sai Baba organisatie, redactie Amstelveenweb.com, de wethouder Sociale Zaken en de voorzitter. Hieronder een samenvatting van de VITA-presentatie.

Geloofgemeenschappen  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

De vertegenwoordigers van de Amstelveense geloofs- en levensbeschouwelijke gemeenschappen tijdens de bijeenkomst in de raadzaal op 27 mei 2010


De VITA-presentatie steunpunt huiselijk geweld greep diep in door de heldere informatie, die werd overgebracht. Huiselijk geweld komt binnen alle lagen en groeperingen van de bevolking voor. Hoewel vrouwen de grootste groep slachtoffers vormen kunnen ook mannen, kinderen en ouderen slachtoffer zijn van huiselijk geweld.

Geloofgemeenschappen  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Jacqueline Koops (CU) wethouder Sociale Zaken was ook aanwezig in de raadzaal


De nieuwe wet uithuisplaatsing van de dader en de uitreikende taak van het steunpunt maken samenwerking tussen verschillende organisaties noodzakelijk. De time-out werking (een periode van uithuisplaatsing van de dader om tot rust te komen) door deze aanpak maakt hulp effectiever. Individueel maatwerk stimuleert bezinning en duurzame doorbreking van de geweldscirkel, waar het gezin in gevangen zit.

Want aan uiterlijk geweld staat innerlijk geweld ten grondslag. In de aanpak, waarbij de politie/buurtregisseurs (in onze regio een 40-tal) en hulpverleningsinstanties als Jeugdgezondheidszorg, GGZ, verslavingszorg op elkaar afstemmen, speelt VITA vaak de rol van monitor om deze ketenzorg te effectueren. Bij multiproblem-gezinnnen wordt deze monitorrol door Jeugdgezondheidszorg uitgevoerd om kinderen bijtijds te kunnen helpen.

Geloofgemeenschappen  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Rozemarijn Sluijters (l) coördinator van het Steunpunt Huiselijk Geweld Amstelland en projectleider tijdelijk huisverbod van Vita en haar collega's vertellen over het zeer moeilijke onderwerp


Bij dit soort gezinnen is een gezinsmanager werkzaam. Naast de kinderslachtoffers is anno 2010 het geweld door jongeren/adolescenten en oudermishandeling steeds meer een aandachtspunt in de familiesfeer. De vraag hoe in een voortraject sneller kan worden ingegrepen liet zien, hoe tijd een rol speelt bij de melding. Een anonieme melding bij het VITA-steunpunt kan de eigen rol die de melder zich toebedeelt, verhelderen door het meedenken van de VITA-deskundige.

De aanwezigen kunnen op eigen verzoek meegenomen worden in de ketenzorg, mits de cliënt toestemming hiervoor geeft. Wel werd duidelijk dat er een hiaat is bij de meenemen van geloofs- en levenschouwelijke hulpverlening, die de priester, dominee, rabbijn, humanistisch raadgever kunnen geven.

VITA neemt dit als aandachtspunt mee voor hun protocol. Melden hoort trouwens ook altijd te gebeuren bij de politie, naast dit anonieme melden bij steunpunt VITA. VITA adviseert altijd te bellen, als je alert mishandeling signaleert.

Hoe deze signalen te herkennen? Dat is best moeilijk. Het kan een teruggetrokken, timide houding zijn, het kan verslavingsgedrag zijn, het kan een bravoure houding zijn, blauwe plekken etc. Belangrijk is om dit aan te kaarten, te bevragen. Op de vraag, hoe gereageerd wordt door preventieve hulpverlening op het gedogen van “slaan” als cultureel erfgoed van gezinnen, want dit “slaan” komt weer terug in  straatgeweld, bevestigt VITA dit probleem.

Net zoals mishandeling door jongeren en aan ouderen actueel op de kaart staan. Op de vraag of de wooncorporaties zijn meegenomen in de meldingprocedure, blijkt dat dit summier via buurtbemiddeling plaatsvindt. Wellicht kan een convenant bijdragen aan het alert melden door de woonconsulent?

Trouwens, per 1 april 2010 bestaat het meldpunt Zorg en Overlast, waar iedereen naar toe kan bellen als je je zorgen maakt over het welzijn van bijvoorbeeld buurkinderen. De meldingen worden zorgvuldig beoordeeld en gericht uitgezet naar de betrokken instanties. Het meldpunt is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 – 12.00 uur op 020-5430440. Of e-mail naar meldpuntzorgenoverlast@vitawelzijnenadvies.nl.

Geloofgemeenschappen  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

De vertegenwoordigers van de diverse Amstelveense geloofgemeenschappen hebben veel vragen in verband met deze problematiek, dat steeds vaker voorkomt in Nederland


Steunpunt huiselijk geweld Amstelland

Bij het Steunpunt Huiselijk Geweld kan zowel het slachtoffer als de pleger terecht voor hulp en advies. In een eerste gesprek met een maatschappelijk werker wordt onderzocht welke hulp geboden kan worden en of er moet worden doorverwezen naar andere/passende hulpverlening.

De hulpverlening op het SHG is erop gericht het ontstane geweld binnen relaties zo snel mogelijk te stoppen en daarbij wordt uitgegaan van de hulpvraag van de cliënt. Het SHG is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar op Vita welzijn en advies te Amstelveen, T. 020 543 04 30. U kunt dan aangeven, dat u belt voor het Steunpunt (SHG). Buiten kantooruren kunt u (alleen voor acute hulp) contact opnemen met het steunpunt op T. 020 611 60 22 Meer informatie over het Steunpunt Huiselijk Geweld vindt u op http://www.shginfo.nl/Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.