Bijgewerkt: 24 september 2022

Bij een paspoort een donorformulier

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen, VWS, Wikipedia
25-10-2006

Vanaf woensdag 1 november 2006 krijgen inwoners van Amstelveen boven de 18 jaar als ze een paspoort of een idenititeitskaart aanvragen bij de gemeente een donorregistratie formulier en informatie over donorregistratie.

Dit gebeurt door het verzoek van van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Met de verspreiding van de formulieren hoopt de gemeente Amstelveen bij te dragen aan een stijging van het aantal donoren in Nederland.

Minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stuurde begin juni 2006 een brief naar alle burgemeesters in Nederland met het verzoek het donorformulier voortaan via het loket burgerzaken van hun gemeente te verspreiden. Er is nog altijd een tekort aan donoren in Nederland.

Een van de oorzaken hiervan is dat te weinig mensen zich als donor hebben laten registeren in het Donorregister. Minister Hoogervorst wil het aantal geregistreerden verhogen. Daartoe heeft al een aantal activiteiten de afgelopen jaren plaatsgevonden. Een hiervan was een proef om via het burgerloket van de gemeenten het donorformulier uit te reiken. Als een burger een paspoort of identiteitskaart op komt halen krijgt hij een donorformulier mee.

Deze proef, in december 2005 afgerond, was succesvol. Uit de proef blijkt dat als alle gemeenten hieraan mee doen jaarlijks ongeveer 100.000 geregistreerden in het Donorregister bijgeschreven kunnen worden.

Niertransplantatie donor Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Het donorschema van een nierdonatie


Wie is een donor?

Een donor is een persoon die iets van zichzelf, van zijn lichaam, geeft aan een andere persoon.

Bloeddonatie

In zijn eenvoudigste vorm, en in verreweg de meeste gevallen, gaat dat om bloed voor een bloedtransfusie, een bloeddonor. Er zijn in Nederland circa 500.000 bloeddonors.

Plasmadonatie

Veel mensen hebben een lage hemoglobine gehalte van hun bloed en zij hebben behoefte aan bloedplasma. Daarom wordt van veel donoren gevraagd geen vol bloed te geven, maar alleen het plasma. Er is veel behoefte aan bloedlichaampjes van bloedgroep 0, dus een donor die dit bloedgroep heeft, krijgt zijn bloedlichaampjes niet terug.

Orgaandonatie

Minder vaak voorkomend, en problematischer, is het doneren van organen. Niet alleen kan een mens de meeste organen zelf niet missen, een orgaantransplantatie slaagt ook alleen als naast de bloedgroepen ook het immuunsysteem niet geactiveerd wordt. Als dat wel het geval is kan er een afstotingsreactie optreden. Mensen die hun nier doneren zijn bijvoorbeeld bijna altijd naaste familie van de ontvanger, zowel vanwege het gebrachte offer, als vanwege de verminderde kans op een afstotingsreactie. Voor postume donoren is dat uiteraard niet het geval, vandaar dat daarbij een belangrijk probleem het vinden van een geschikte ontvanger is.

Externe links: DonorregisterNIGZ-Donorvoorlichting, Stichting Sanquin Bloedvoorziening


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.