Bijgewerkt: 5 maart 2024

Big Brother is watching you

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
02-11-2007

Big Brother komt in Amstelveen een stapje dichterbij. Het college stelt voor de burgemeester de bevoegdheid te geven om in bepaalde situaties toezichtcamera’s in te zetten. Voorstellen voor plekken waar die kunnen komen, zijn er nog niet.

Amstelveen kent nog geen toezichtcamera’s in de openbare ruimte. In gebouwen en winkelcentra en op de haltes van sneltram 51 zijn ze al wel te vinden. Op de sneltramhaltes staan ze sinds begin dit jaar en dat heeft geleid tot het oplossen van enkele incidenten. Confrontatie met beelden leidde ertoe dat verdachten bekenden.

Videocamera Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Videocamera bewaking in de halte Amstelveen-Centrum van de tram 51. Op deze locatie zijn 4 videocamera's opgehangen en ze worden bewaakt door de Amstelveense politie


Gemeenten gebruiken steeds vaker camera’s als aanvulling op het politietoezicht op straat. Zij kunnen de politie helpen sneller en effectiever op te treden. De mogelijkheid van inzoomen kan de identificatie van verdachten vereenvoudigen. Camera’s krijgen ook steeds meer handige snufjes. Sommige modellen reageren op agressieve geluiden.

De komst van camera’s leidt niet altijd tot minder incidenten. Volgens B en W is verplaatsing van onregelmatigheden naar plekken zonder camera’s weinig aangetoond. Wel voelen burgers zich vaak veiliger na de komst van de apparaten.

Burgervader Jan van Zanen mag niet lukraak camera’s laten installeren, maar moet tevoren de noodzaak aantonen, mede in samenspraak met de politie en de officier van justitie. Volgens het college zijn er momenteel geen plekken in de gemeente waar de problemen de inzet van camera’s rechtvaardigen.

Maar er zijn situaties denkbaar, zoals de jongerenoverlast in Middenhoven vorig jaar, de Westwijk hangjongeren, of de golf van winkelovervallen in augustus waarvoor plaatsing overwogen kan worden. De voorgestelde regeling moet erin voorzien dat inzet van camera’s in dergelijke situaties daadwerkelijk kan. Voor de bestrijding van kleine overtredingen geldt dit als een te zwaar instrument.

De gemeenteraad beslist op 28 november 2007 over het voorstel.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.