Bijgewerkt: 21 juni 2024

Bezuiniging vakantiekampen, muziekgezelschappen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
25-06-2005

De voorgenomen bezuinigingen op sport, cultuur en welzijn treffen vooral de vakantiekampen, het Amstelveens Symfonie Orkest (ASO) en de Operette- en Musicalvereniging Amstelveen (OVA).

Het college heeft in deze bezuinigingsronde de resultaten van Amstelveen Kiest als leidraad gebruikt. Het symfonieorkest en de operettevereniging hebben daardoor te weinig Amstelveense leden om de huidige subsidie te kunnen blijven ontvangen.

De vakantiekampen worden gekort omdat ook financieel krachtige gezinnen kinderen inschrijven. De subsidie is volgens de gemeente hier niet voor bedoeld. De gemeente denkt dat het stopzetten van de subsidie gecompenseerd kan worden met hogere eigen bijdragen of een versobering van het aanbod.

Vakantiekampenwoordvoerster Petra Plasmeijer is verbaasd dat de kampen niet binnen de visie van Amstelveen Kiest passen. „In Amstelveen Kiest wordt veel waarde gehecht aan vrijwilligerswerk. Dat zie ik in dit besluit niet terug." De vakantiekampen zijn al enige tijd bezig om de op handen zijnde korting op de subsidie een halt toe te roepen. Zij krijgen veel steun van ouders en verzamelden tijdens de avondvierdaagse binnen twee uur 1.020 handtekeningen.

Plasmeijer: ,,De acties organiseren kost veel tijd, juist nu we bezig zijn met de voorbereidingen voor deze zomer. Maar als de raad deze plannen goedkeurt moeten we in 2001 ons laatste kamp houden."

De twee lokale vakantiekampen worden in de bezuinigingsronde voor cultuur, welzijn en sport -ondanks de kritiek uit de Amstelveense samenleving- niet ontzien. Het college van B&W kort 'Ons Vakantiekamp' en 'Kinderland' samen voor een bedrag van € 15.100,-. Dit bedrag is hoger dan de geldelijke subsidie die de twee kampen jaarlijks ontvangen.

Volgens wethouder Winnie Blok worden de kampen door veel Amstelveense gezinnen gezien als een goede kinderopvang tijdens de zomermaanden. „Dat is prima, maar dan mogen ze ook best meer betalen." Blok noemde het inschrijfgeld van Kinderland dat in 2007 mogelijk 106 euro gaat bedragen „schappelijk."

Omdat bijvoorbeeld Kinderland de contributie dit jaar al heeft moeten verhogen met twintig euro (de gemeente slaat de mobiele speeltuin niet meer op) zou dit binnen drie jaar een verhoging van 75 procent betekenen. De verhoging van het inschrijfgeld bij Kinderland heeft dit jaar al gezorgd voor een afname van ongeveer vijftig kinderen.

De kampen reageren bijzonder teleurgesteld op de voornemens van het college en betreuren bovendien dat het ambtelijke stuk waarin de korting wordt toegelicht geen goede voorstelling van zaken geeft.
Woordvoerster Petra Plasmeijer: „Zo wordt er bijvoorbeeld gesteld dat de kosten voor het ophalen en brengen bij Ons Vakantiekamp inbegrepen zijn. Dat is niet het geval. Daarvoor wordt een bijdrage van twintig euro gevraagd."

Ons Vakantiekamp ontvangt op het ogenblik een geldelijke subsidie van € 6.524. Daarnaast worden sinds jaar en dag hand- en spandiensten geleverd door de gemeente zoals het klaarmaken van terreinen. Het subsidiebedrag dat de gemeente wil inhouden is met € 6.800 euro groter dan het subsidiebedrag dat op het ogenblik wordt gestort.

Amstelveners die in aanmerking komen voor de Amstelveenpas zullen weinig merken van de subsidiestop. Zij gaan juist minder betalen. „Heel mooi," volgens Plasmeijer: „maar de groep die net buiten de Amstelveenpas valt wordt wel zwaar gedupeerd.
Een recent onderzoek van het Nibud heeft uitgewezen dat veel Nederlanders dit jaar niet op vakantie kunnen. Het vakantiegeld wordt gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Juist deze groep gaat nu worden geconfronteerd met verhoogde bijdrages voor de kampen."

De noodgedwongen verhogingen van de bijdragen lijkt funest te worden voor de kampen. „We verliezen de doelstelling bereikbaar te zijn voor iedereen. Dan kunnen we er beter mee stoppen. Als zoals voorgesteld de korting gefaseerd wordt ingevoerd kan Ons Vakantiekamp nog draaien in 2006. We breken voor dat jaar dan het potje aan dat we eigenlijk hebben gereserveerd voor het zestigjarig bestaan in 2007. Daarna is het over en sluiten."

De raad neemt in juli een beslissing over de bezuinigingen.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.