Bijgewerkt: 22 juli 2024

Bewoners van de Aquariusflat zoeken geschikte woningen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
06-10-2020

De gemeente Amstelveen maakt zich zorgen over de herhuisvesting van de bewoners van de Aquariusflat en de toewijzing van woningen door woningcorporatie Eigen Haard aan Amstelveners. 'We hebben beide onderwerpen aangekaart in een brief aan de woningcorporatie' - zegt Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Wonen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

De Aquarius flat in de wijk Groenelaan op 13 juni 2019. In het verleden hadden de bewoners van de flat last van het achterstallig onderhoud van hun huurwoningen en hopelijk door de gemaakte afspraken worden straks de problemen opgelost door de renovatie dat weer nieuwe problemen veroorzaakt


Bewoners van de Aquariusflat moeten verhuizen omdat het gebouw aan de Watercirkel wordt gerenoveerd. 'In gesprekken met bewoners horen wij dat sommigen verhuisangst hebben. Er zijn veel onzekerheden en mede om die reden zien we dat ze onvoldoende reageren op voor hen geschikte woningen. Wij willen dat Eigen Haard deze bewoners intensiever gaat begeleiden naar een nieuwe woning gezien de miserabele woonsituatie in de flat en om vertraging bij de renovatie te voorkomen' - zegt Ellermeijer.

De gemeente mag voor 25 % van de verhuringen in de sociale woningvoorraad van Eigen Haard bepalen aan wie die woningen worden toegewezen; de zogenoemde ‘lokale beleidsruimte’. 'Wij hebben afgesproken dat al deze woningen worden toegewezen aan Amstelveners' - zegt Ellermeijer.

De toewijzing van woningen binnen de lokale beleidsruimte blijft achter. 'Wij vragen daarom nadrukkelijk aandacht voor de toepassing van de voorrangsregeling voor Amstelveners. Wij verzoeken de 25% lokale ruimte ten volle te benutten, zodanig dat voor het jaar 2020 nog een inhaalslag wordt gemaakt bij de woningtoewijzing aan Amstelveense woningzoekenden' -aldus wethouder Ellermeijer. De gemeente vraagt Eigen Haard met welke aanvullende maatregelen de gevraagde inhaalslag in 2020 kan worden gemaakt. De brief aan de woningcorporatie is vorige week verstuurd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.