Bijgewerkt: 15 juli 2024

Beweegdiploma's uitgereikt bij Turnvereniging ODIN

Nieuws -> Sport

Bron: Carolina van den Heuvel
23-06-2014

Afgelopen zaterdag op 21 juni 2014 heeft Turnvereniging ODIN als eerste turnvereniging in de regio Amstelveen/Amsterdam het beweegdiploma van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie uitgereikt aan de jongste leden van 4 tot 6 jaar. De kinderen hebben een circuit met 21 beweegonderdelen met goed gevolg afgelegd. Zij hebben hier minimaal 20 weken voor geoefend.

Waarom een Beweegdiploma voor kinderen van 4-6 jaar? In de leeftijdsperiode tot 6 jaar vindt bij kinderen de grootste ontwikkeling van de motoriek plaats. Door kinderen in een vroeg stadium spelenderwijs te leren bewegen krijgen ze een goede basis mee. Op het moment, dat kinderen bijvoorbeeld gaan voetballen, of hockeyen hebben ze dan al de juiste motoriek, waardoor ze ook meer plezier in het sporten krijgen. En een goede motoriek is ook van belang voor de fysieke en mentale gesteldheid van een kind.

Foto Amstelveen
(Foto Carolina van den Heuvel - 2014)

Peter Bot (BBA) wethouder Sport (l) bij ODIN


Het is dan ook belangrijk om hierop in te spelen. Daarnaast is bewegen voor het jonge kind van groot belang om overgewicht tegen te gaan. Zodra het kind goed kan lopen, zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk. De heer Peter Bot (BBA) wethouder Sport, was bij de les aanwezig en heeft de diploma’s uitgereikt. Hij vindt het belangrijk, dat ODIN initiatieven neemt om de jongste jeugd van Amstelveen te stimuleren om goed te leren bewegen. Hij hoopt dat dit initiatief navolging krijgt. Het behalen van het beweegdiploma zal elk half jaar als een terugkerend evenement bij ODIN plaatsvinden. Er zijn op diverse afdelingen nog plekken vrij voor de jongste jeugd, zie www.tvodin.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.