Bijgewerkt: 25 juli 2024

Beweegbox komt achter de Ben Goudsmithal

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
13-02-2017

Peter Bot (BBA) wethouder Sport informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de aanbouw en inrichting van een nieuwe sportfaciliteit achter de Ben Goudsmithal.

'Geachte leden van de raad,

In de Kadernota 2016 stelde uw raad 1,65 miljoen euro beschikbaar om een aanbouw te realiseren achter de Ben Goudsmithal als multifunctionele voorziening voor sport en onderwijs bestaande uit een turnvoorziening en een gymzaal. Later is dit krediet opgehoogd met € 150.000 naar 1,8 miljoen euro, voornamelijk vanwege de benodigde (vaste) turn- en gyminventaris en vloerfaciliteiten (raadsbesluit 15 juni 2016).

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Peter Bot (BBA) wethouder Sport


Bij de uitwerking van het plan heeft Stichting Sportbedrijf Amstelveen (verder Sportbedrijf) de idee ingebracht om de klassieke gymzaal te vervangen door een innovatieve Beweegbox. De Beweegbox is een vierkante ruimte met veel meer mogelijkheden dan de traditionele rechthoekige gymzaal. De ruimte wordt interactief gebruikt door de diverse spelmaterialen te combineren met licht, beeld en geluid. Uitdaging, interactie en beleving staan centraal in de Beweegbox. Een multifunctionele ruimte voor het beoefenen van traditionele, moderne èn toekomstgerichte beweegvormen voor alle leeftijden.

De bouw van een Beweegbox in plaats van een gymzaal past binnen het door uw raad beschikbaar gestelde krediet, inclusief de € 35.000 voor de vaste inventaris van een gymzaal. De inrichting van de Beweegbox is echter duurder dan een traditionele gymzaal, voornamelijk vanwege de kosten van apparatuur. De aanschaf van de inventaris van de Beweegbox komt uit op ongeveer € 135.000,-, waarvan reeds € 35.000 beschikbaar is gesteld met het krediet.

Het Sportbedrijf verwacht de Beweegbox beter te kunnen exploiteren dan een gymzaal, zeker in combinatie met de naastgelegen ‘turnzaal’. Het Sportbedrijf heeft berekend, dat zij een investering van € 80.000 door het verwachte positieve exploitatieresultaat kunnen dekken. Daarnaast heeft de naastgelegen school aangegeven ook graag tijdens de lessen lichamelijk opvoeding gebruik te willen maken van de Beweegbox. In het lopende proces van ombuigingen biedt dit voor het Sportbedrijf extra mogelijkheden.U en het college hebben eerder uitgesproken, dat het Sportbedrijf zakelijker en meer ondernemend moet opereren. Gelet op de exploitatiekansen die een Beweegbox biedt en het feit, dat het Sportbedrijf toekomstgericht bewegingsonderwijs wil bieden, ben ik bereid het resterende deel van de investering van maximaal € 20.000 eenmalig te dekken uit de lopende (sport)begroting. Mocht binnen het bouwproject een voordeel ontstaan voor de gemeente, doordat de kosten lager zijn dan begroot, dan zal het college dit – na aftrek van € 20.000 - aanwenden voor door het Sportbedrijf gedane investering voor de inventaris van de Beweegbox. Vervangingsinvesteringen in de toekomst zijn voor rekening van het Sportbedrijf. De verwachting is, dat rond april/mei 2017 de aanbesteding kan starten en de bouw rond de zomer kan beginnen. Naar verwachting hoop ik in februari 2018 de aanbouw te kunnen openen voor de Amstelveense leerlingen en sporters.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, Peter Bot wethouder SportAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.