Bijgewerkt: 24 september 2022

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Nieuws -> Gezondheid

Bron: GGD Amstelland de Meerlanden
23-01-2006

Dankzij het bevolkingsonderzoek is het mogelijk baarmoederhalskanker in een vroeg stadium op te sporen en te behandelen. De kans op genezing is dan groot. In 2006 ontvangen vrouwen met de geboortejaren: 1946, 1951, 1956, 1961, 1966, 1971 en 1976 een oproep voor het onderzoek. Vrouwen uit het geboorte jaar 1976 ontvangen dit jaar een vooraankondiging. Hiermee hoopt GGD Amstelland de Meerlanden de opkomst te verhogen.

De GGD verzorgt, in samenwerking met de huisartsen, het oproepen van vrouwen uit de regio Amstelland en de Meerlanden en Kennemerland voor deelname aan het bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker.

Vrouwen van 30 tot en met 60 jaar ontvangen elke vijf jaar een oproep. Er zijn geen kosten aan dit onderzoek verbonden. Deelname aan het onderzoek is eenvoudig. Na ontvangst van de oproep kan een afspraak met de huisarts voor het maken van een uitstrijkje worden gemaakt.

Het oproepschema voor 2006 zal binnenkort bij apotheken, huisartsen, ziekenhuizen en bibliotheken op publicatieborden te zien zijn. Vrouwen die in 2005 een oproep hebben ontvangen (dit zijn vrouwen met geboortejaar 1945, 1950, 1955, 1960, 1965, 1970 en 1975) en daar nog geen gehoor aan hebben gegeven, kunnen dit alsnog doen.

Het is belangrijk dat zij de blauwe laboratoriumkaart meenemen naar de huisarts. Vrouwen die geen oproep hebben ontvangen, hun oproep kwijt zijn of andere vragen hebben, kunnen contact opnemen met GGD Amstelland – de Meerlanden op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur m.u.v. woensdag, telefoonnummer 020 – 6562327.

E-mailen kan ook naar bmhk@ggd-am.nl
Informatie over het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker staat op Bevolkingsonderzoek.info

Het oproepen gebeurt op basis van persoonsgegevens uit het bevolkingsregister van de gemeenten. Deze gegevens worden centraal geregistreerd en uitgewisseld met de kankerregistratie. De privacy wordt hierbij gewaarborgd door een privacyreglement.

Vrouwen die bezwaar hebben tegen registratie van de gegevens, kunnen dit kenbaar maken door een bezwaarschrift in te dienen.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.