Bijgewerkt: 22 juli 2024

Betere controle tegen fraude bijstandsuitkeringen in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
14-02-2013

Uitvoering Wet werk en bijstand (WWB)

Het college van B en W van Amstelveen wil, dat bijstandsuitkeringen rechtmatig worden verstrekt. B en W vindt ook, dat Amstelveners die een uitkering ontvangen, bijbehorende verplichtingen moeten naleven. De gemeente hanteert verschillende instrumenten om te controleren, of dit daadwerkelijk gebeurt. Zo wordt bij elke nieuwe uitkering een uitgebreide fraudescan gedaan. Een ander controle instrument is de koppeling van persoonlijke gegevens van uitkeringsgerechtigden aan de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).

koops Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Jacqueline Koops (CU) wethouder van Werk en Inkomen


Wethouder Jacqueline Koops (ChristenUnie) van Werk en Inkomen: “Om het recht op een bijstandsuitkering vast te stellen, zijn bewoners met een uitkering verplicht om tijdig de juiste informatie te geven aan de gemeente. Dit gebeurt echter niet altijd. Dankzij de koppeling van GBA met de gegevens van Amstelveners met een uitkering, wordt informatie over de woon- en gezinssituatie geautomatiseerd doorgegeven.

Het is belangrijk, dat de juiste woon- en gezinssituatie bekend is bij de gemeente, omdat deze van invloed zijn op de hoogte van de uitkering. Dankzij de koppeling aan de GBA kan de gemeente eerder signaleren wanneer mogelijk sprake is van fraude.”

Wat zijn de gevolgen als fraude is vastgesteld?
Vanaf 1 januari 2013 is de gemeente verplicht om hogere boetes op te leggen als sprake is van fraude bij een bijstandsuitkering. De Rijksoverheid heeft bepaald, dat de boete in ieder geval gelijk is aan het ten onrechte ontvangen bedrag. De gemeente vordert het bedrag terug, dat iemand onterecht heeft ontvangen. Naast terugvordering van het onterecht ontvangen bedrag, kan de fraudeur ook een boete tegemoet zien. Een boete kan oplopen tot 150% van dat bedrag. Meer informatie: Uitkeringen in Amstelveen: Rechten en plichten sociale wetgeving: www.weethoehetzit.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.