Bijgewerkt: 6 oktober 2022

Beter inzicht ouders bij keuze basisonderwijs

Nieuws -> Gemeente

Bron: Herbert Raat
07-08-2007

De VVD-fractie in de Amstelveense gemeenteraad wil dat informatie over het basisonderwijs inzichtelijk en samenhangend wordt gepresenteerd bijvoorbeeld op de gemeentelijke website. Nu moet je bijna een studie onderwijskunde gevolgd hebben om inspectierapporten en andere informatie te beoordelen. De VVD wil dat ouders in Amstelveen beter inzicht krijgen bij de keuze van een basisschool. Ouders moeten nu vaak door een doolhof van informatie om een objectief beeld te krijgen van een school.

Westwijzer school  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2003)

De Westwijzer is een openbare basisschool in de Westwijk, aan de Noorddammerweg in AmstelveenHet VVD-gemeenteraadslid Herbert Raat wil daarom dat het college van B & W samen met de scholen, onderwijsdeskundigen en ouders een transparant systeem opzet waar alle relevante informatie over de gang van zaken binnen de scholen is in te zien. Dit systeem zou het voorbeeld moeten zijn voor de andere steden in Nederland.

Uitholling positie ouders, leerkrachten en gemeente

De afgelopen jaren heeft de schaalvergroting in het onderwijs een grote vlucht genomen. Besturen zijn 'geprofessionaliseerd' en ouders komen er vaak niet echt meer aan te pas. Leerkrachten zijn vooral werknemers in plaats van beslissers binnen het beleid van de school. Daarbij is de regierol van de gemeente uitgehold en beperkt tot het zorgen voor de onderwijshuisvesting.

De financiering van basisscholen en het toezicht door de Inspectie van het onderwijs staan onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs. De rol van de overheid als 'hoeder van het algemeen belang' is hiermee op grote afstand gekomen. Dit is geen goede zaak omdat goed basisonderwijs van wezenlijk belang is voor elke gemeente.

Het basisonderwijs is essentieel voor de ontwikkeling en toekomst van een kind. Voor ouders is het daarom van belang om goed inzicht te krijgen in de resultaten van de school. Zowel op het gebied van onderwijsresultaten (cijfers) als de ontwikkeling op sociaal, cultureel en sportief gebied. Allerlei producten en diensten kunnen vandaag de dag met elkaar worden vergeleken zoals wasmachines en verzekeringen. Dit staat in schril contrast met de transparantie van het onderwijs terwijl we hieraan miljarden euro's belastinggeld besteden.

CITO te beperkt

Sommige gemeenten brengen samen met de scholen de scores van de CITO-resultaten naar buiten. Deze resultaten zijn belangrijk maar te beperkt om alleen hierop de schoolkeuze te baseren. De VVD stelt daarom voor om een systeem te ontwikkelen waarin alle relevante informatie zit die ouders nodig hebben bij de keuze van een basisschool.

De VVD denkt er hierbij aan om ook onderzoeken van de onderwijsinspectie, het verloop van leerkrachten, het sociale klimaat en andere relevante zaken die belangrijk zijn bij de ontwikkeling van een kind een plek in het systeem te geven.

Wettelijk regelen

De VVD wil dat het systeem in Amstelveen voor het volgende schooljaar geregeld is. Mocht het niet van de grond komen omdat (sommige) scholen niet mee kunnen of willen werken, dan gaat de VVD-fractie Amstelveen er bij de Tweede Kamer op aandringen om het wettelijk te regelen. Inmiddels is er contact geweest met het VVD-Tweede Kamerlid mevrouw Rita Verdonk. Zij steunt het voorstel en wacht de eerste resultaten in Amstelveen met belangstelling af.

Herbert Raat VVD-gemeenteraadslid Amstelveen


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.