Bijgewerkt: 2 juli 2022

Betaald parkeren met vergunning in het Oude Dorp wordt uitgesteld

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
23-06-2022

Tijdens vergadering van 17 februari 2021 heeft de gemeenteraad van Amstelveen op basis van parkeerdrukmetingen en verzoeken van bewoners vanwege de hoge parkeerdruk, ingestemd met het invoeren van betaald parkeren in onder andere het Oude Dorp.

Daarbij sprak de raad uit het wenselijk en zorgvuldig te vinden om de consultatie voor de invoering van betaald parkeren in het Oude Dorp pas te beginnen nadat de herinrichting klaar was inclusief de afsluitingen van de Stationsstraat en Dorpstraat. Graag informeren wij u dat wij de invoering van betaald parkeren met vergunning in het Oude Dorp tot nader orde uitstellen.

In overleg met het bestuur van de BIZ Oude Dorp is een Algemene Leden Vergadering (ALV) georganiseerd om de ondernemers te informeren over de beoogde invoering en om maatwerk te kunnen leveren aan ondernemers. Op 7 juni 2022 heeft deze ALV plaatsgevonden. Tijdens deze ALV werd verzocht om de voorgenomen invoering per september 2022 tenminste uit te stellen naar 2023. Dit zou de gemeente de tijd geven om met een mobiliteitsplan te komen, waarmee de parkeerdruk bij het raadhuis kan worden verminderd. Ook gaven ondernemers aan het ongelukkig te vinden nu met kosten voor parkeervergunningen te worden geconfronteerd terwijl zij nog herstellende zijn van de financiële effecten van de coronacrisis. Ondernemers verzoeken wel om uitbreiding van de blauwe zones om de bereikbaarheid van de winkels en bedrijven te verbeteren. Daar gaan we op korte termijn wel mee aan de slag.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

De kruising van de Stationsstraat en de Ouderkerkerlaan op 18 november 2021 in het Oude Dorp van Amstelveen


Ten aanzien van de bewoners van het Oude Dorp geldt dat team Parkeren al geruime tijd geen meldingen meer krijgt over parkeeroverlast of de vraag wanneer het betaald parkeren ingevoerd gaat worden. Wellicht heeft dit te maken met het feit dat het Oude Dorp bij de herinrichting een autoluwe zone is geworden, waardoor enkel nog bewoners en ondernemers/leveranciers het Oude Dorp in kunnen en de beschikbare parkeerplaatsen binnen dit gebied voor bewoners volstaan. De urgentie voor bewoners om snel betaald parkeren in te voeren lijkt niet langer aanwezig.

Betaald parkeren heeft als doel om de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid van buurten voor de bewoners en ondernemers de vergroten. Bovenstaand in ogenschouw nemend zijn wij van mening dat het invoeren van betaald parkeren met vergunning op dit moment onvoldoende bijdraagt aan het vergroten van de leefbaarheid in het Oude Dorp. Als blijkt dat bovenstaande de parkeerproblematiek dusdanig oplost, kan er grondslag zijn om het besluit voor het invoeren van betaald parkeren in het Oude Dorp te herzien.

Invoering van betaald parkeren met vergunning in het Oude Dorp zal daarom uitgesteld worden tot tenminste 2023. In de tussentijd houden wij vinger aan de pols en monitoren wij de parkeerdruk nauwlettend. Ook gaan wij aan de slag met een mobiliteitsplan voor medewerkers en bezoekers van het raadhuis.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.