Bijgewerkt: 19 mei 2024

Bestuurlijke samenwerking in de zuidflank van Amsterdam gewenst

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
11-10-2018

Bas Eenhoorn burgemeester van Amstelveen heeft zich de afgelopen periode georiënteerd op bestuurlijke verhoudingen in de regio Amstelland-Meerlanden en hierover gesprekken gevoerd met veel betrokken bestuurders. Op basis hiervan heeft hij de notitie 'Bestuurlijke samenwerking in de zuidflank van Amsterdam: Een verslag van een bestuurlijke verkenning over de samenwerking in de regio Amstelland-Meerlanden' (pdf 10 pagina’s) opgesteld. Deze notitie heeft hij op 11 oktober 2018 aangeboden, samen met een brief met aanbevelingen (pdf 2 pagina’s), aan de burgemeesters in de regio Amstelland-Meerlanden en de Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland. Hij geeft in zijn brief aan dat het moment is aangebroken om open het gesprek aan te gaan over bestuurlijke samenwerking in Amstelland tussen de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn en Ouder-Amstel.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Bas Eenhoorn burgemeester van Amstelveen: 'Uit de verkennende gespreksronde met bestuurders waaronder burgemeesters en een enkele wethouder van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn is het mij duidelijk geworden dat versterking en verbetering van de bestuurlijke samenwerking gewenst is.'


Burgemeester Bas Eenhoorn zegt in zijn brief het volgende: 'De ambtelijke samenwerking tussen Aalsmeer en Amstelveen vertoont na vijf jaar een zekere mate van metaalmoeheid. Besturen benaderen de prioriteiten van en in de ambtelijke organisatie verschillend. In plaats van versterking van de samenwerking komt de ambtelijke samenwerking daardoor ter discussie te staan. Dit brengt onaanvaardbare risico’s met zich mee.'

Om verdere haarscheurtjes in de ambtelijke samenwerking te voorkomen pleit hij er voor om steviger ambtelijk en bestuurlijk samen te werken op een grotere schaal en in het bijzonder ook op het gebied van digitalisering, duurzaamheid, sociaal domein en bereikbaarheid en mobiliteit. Daarmee wordt voorkomen, dat stappen terug in plaats van stappen vooruit worden gezet. Een bestuurlijke schaalvergroting, als einddoel, zorgt ook voor een eigenstandige positie in de Metropool Amsterdam. Binnen de Metropool zoeken de grote gemeenten (Amsterdam, Almere, Zaanstad, Haarlemmermeer en Haarlem) elkaar steeds meer op buiten de formele MRA-verbanden. Hierbij is Amstelland uitgesloten, waardoor wij niet ten volle onze belangen kunnen behartigen.

Ook geeft hij aan dat een samenvoeging van verschillende kleinere gemeenten onder één bestuur vaak wordt gezien als bedreiging voor het behouden van eigen identiteit (denk aan Kudelstaart en de Kwakel). Er zijn echter tal van voorbeelden dat bestuurlijke herindelingen juist zorgen voor expliciete aandacht voor kernen en steden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.