Bijgewerkt: 28 november 2021

Bereikbaarheid van de huisartsen in Westwijk

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
14-08-2014

Herbert Raat, (VVD) wethouder Zorg informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

Geachte leden van de gemeenteraad,

Tijdens de raadscommissie Burgers en Samenleving van 18 juni 2014 heeft raadslid Ellermeijer (VVD) gevraagd, welke maatregelen de huisartsen in Westwijk nemen om goed bereikbaar te blijven voor ouderen na de verhuizing naar de Geïntegreerde Eerstelijnszorg Westwijk. In deze brief geeft het college antwoord op bovenstaande vraag.

De huisartsen verhuizen naar de rand van de wijk (Westwijk Zuidoost). Dat heeft bij een aantal oudere bewoners tot onrust geleid over de bereikbaarheid. Voor de gemeente is het van groot belang, dat huisartsen goed bereikbaar zijn voor alle inwoners van Amstelveen, van jong tot oud. De gemeente heeft daarom overlegd met het wijkplatform Westwijk en de betrokken huisartsen over de consequenties van de verhuizing.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Herbert Raat, (VVD) wethouder Zorg


Het wijkplatform Westwijk heeft, bij monde van voorzitter Marjon Homburg, gevraagd of in, of nabij het Dignahof een spreekuur/prikpoli kan worden opgezet. Daarnaast vraagt het platform de huisartsen de bewoners goed te informeren over de verhuizing.

De huisartsen zien een spreekuur/prikpoli niet als een oplossing om de bereikbaarheid te verbeteren, omdat naar verwachting slechts een beperkt aantal ouderen hiervan gebruik zal maken. De huisartsen verwachten, dat de ouderen dan vrienden, kennissen of familie zullen inzetten om alsnog naar het reguliere spreekuur te gaan. De huisartsen zijn van mening, dat het klantvriendelijker en efficiënter is om, waar nodig extra huisbezoeken af te leggen.

Het college kan zich vinden in deze oplossing en houdt vinger aan de pols om te bezien, hoe deze oplossing in de praktijk uitwerkt. Via de website van het wijkplatform en de wijkkrant zullen de inwoners van Westwijk worden geïnformeerd over de verhuizing.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, namens dezen, Herbert Raat, Wethouder ZorgAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS