Bijgewerkt: 17 april 2021

Beperk de UV-blootstelling bij hoge zonkracht

Nieuws -> Gezondheid

Bron: RIVM
26-05-2012

Zongedrag belangrijke reden voor de toename van het huidkankerrisico

De zonkracht is hoog de komende dagen. Geniet van de zon, maar beperk de UV-blootstelling bij hoge zonkracht. In de afgelopen twintig jaar is het jaarlijks aantal nieuwe gevallen van huidkanker meer dan verdubbeld, en een verdere toename is te verwachten. Aantasting van de ozonlaag en vergrijzing verklaren slechts een gedeelte van de waargenomen toename, blijkt uit scenario-berekeningen van het RIVM. Verandering in het zongedrag is waarschijnlijk de hoofdoorzaak.

Veranderingen in het gedrag van Nederlanders die de zonblootstelling laten toenemen zijn onder meer: minder lichaam bedekkende kleding, meer vrije tijd, en meer vakanties in zonnige oorden. De resultaten van de scenario analyses onderstrepen het belang om de UV-blootstelling aan de zomerzon te beperken, om de sterke huidkankertrend in gunstige zin bij te buigen. De bevindingen, eerder gepresenteerd op een recente Europese conferentie in Kopenhagen, zijn ook op een persconferentie van de Duitse beroepsvereniging voor dermatologen overgenomen.

zon Amstelveen
(Bron NASA - 2012)

False-kleurenbeeld van de corona van de Zon, zoals is te zien in het extreem ultraviolet golflengte (bij 17,1 nm) door de Extreme ultraviolet Imaging Telescope. Een valse-kleurenbeeld is een beeld, dat een onderwerp in kleuren laat zien die verschilt van een full-color foto


Blootstelling aan UV-straling van de zon is de belangrijkste oorzaak van het ontstaan van huidkanker. De incidentie van huidkanker in Nederland is in de periode 1990 tot 2008 meer dan verdubbeld, van ruim duizend per miljoen inwoners naar meer dan 2000. De RIVM berekeningen geven aan dat ongewijzigd blootstellingsgedrag en verdere vergrijzing zullen leiden tot wederom een verdubbeling van de incidentie in 2040 en een toename tot wel 5000 per miljoen inwoners per jaar rond 2060. De effecten van gedrag, vergrijzing en ozonafbraak versterken elkaar daarbij.

Verstandig blootstellingsgedrag kan de toename beperken. Volg de zonkracht (in buitenland ook wel UV-index) op www.rivm.nl/zonkracht  en volg adviezen over verstandig zongedrag van KWF/Kankerbestrijding. Overigens is het volkomen vermijden van UV-blootstelling niet wenselijk omdat UV op de huid vitamine D vormt.

Vitamine D is noodzakelijk voor een gezonde botstofwisseling en heeft wellicht ook andere gezondheidsvoordelen. Het RIVM is een onderzoek gestart dat beter inzicht moet leveren in het huidige UV-blootstellingsgedrag en het belang van voeding en UV-blootstelling voor de vitamine D voorziening van het lichaam.

UV straling?

Ultraviolet (UV) licht elektromagnetische straling met een golflengte kleiner dan die van zichtbaar licht, maar langer dan röntgenstraling tussen 10 nm (nanometer) tot 400 nm en energieën van 3 eV (electronVolt) tot 124 eV. Deze frequenties zijn onzichtbaar voor mensen, maar zichtbaar voor een aantal insecten en dieren.

Ultraviolet straling in zonlicht is kankerverwekkend voor de mens. De toxische effecten van UV licht van het natuurlijk zonlicht en de therapeutische kunstmatige lampen zijn een grote zorg voor de menselijke gezondheid.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.