Bijgewerkt: 15 juli 2024

Beperk deels uitvliegen Aalsmeerbaan

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
25-06-2005

Het college van burgemeester en wethouders stelt voor het gebruik van de uitvliegroute Arnhem/ Andijk vanaf de Aalsmeerbaan te beperken.

Daarmee zou ruimte kunnen worden geschapen voor de bouw van zo'n 5.500 woningen in de Legmeerpolder. Eerdere lokale woningbouwplannen gingen hiervan uit. Het dagelijks bestuur stelt dit in een serie verbetervoorstellen in het kader van de evaluatie van het Schipholbeleid, die het heeft gericht aan het ministerie van verkeer en waterstaat.

„Deze uitvliegroute ten noorden van Uithoorn bezorgt thans veel overlast voor aanliggende woongebieden in Uithoorn," aldus B&W in de brief aan het ministerie. „Door de krappe bocht die de vliegtuigen hier op lage hoogte maken, is de hinder relatief erg groot en is het voor vliegtuigen moeilijk om het geluidsoptimale vliegpad te volgen."

„Bovendien levert deze route een forse belemmering voor toekomstige woonbebouwing in de regio (Legmeerpolder voor Amstelveen met 5.500 woningen). Wij stellen voor om deze uitvliegroute te degraderen tot een nog zeer zelden te gebruiken route, waardoor de geluidsbelasting in dit gebied flink lager wordt dan nu. De bouwbeperking kan dan in dit gebied vervallen, waardoor een hoogwaardige woningbouwlocatie kan worden gerealiseerd."Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.