Bijgewerkt: 1 oktober 2022

Bedrijvenpark Westwijk in gebruik genomen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
22-12-2005

Nadat op 4 februari 2005 wethouder Th. Tiemessen (economische zaken, CDA) de start van de bouw van het bedrijvenpark Westwijk middels het slaan van de eerste paal had ingeluid, hebben inmiddels de eerste kopers de sleutel van hun bedrijfspand in ontvangst mogen nemen.

„Voor het eind van dit jaar zullen twintig van de totaal 21 units aan de kopers worden opgeleverd," aldus Peter Dekker van PJD Bouwconsultancy bv uit het Noord-Hollandse Bergen dat de bouw begeleid. „Slechts één unit van driehonderd vierkante meter is nog niet verkocht, maar dat zal, gelet op de lopende gesprekken hierover, eveneens binnenkort een feit zijn."

„Met de oplevering is de eerste fase van een uniek bedrijvenpark gereed gekomen. Een eerste fase, bestaande uit zeven solitaire gebouwen onder één architectuur met alle qua vormgeving hun volstrekt eigen identiteit."

„Vol trots liet een delegatie van het gemeentebestuur en het ambtenarencorps van Amstelveen zich afgelopen week door architect Arjen Hoogeveen van Architectenbureau Hoogeveen BV rondleiden op het project, gelegen op een fraaie zichtlocatie, direct aan de nieuwe kruising van de Legmeerdijk en de verlengde Beneluxbaan.

Via de Schweitzerlaan heeft het een eigen ontsluiting op de Legmeerdijk. De ligging van de bedrijfsunits ten opzichte van Schiphol en de bloemenveiling van Aalsmeer is uitstekend. Deze ontsluiting, gecombineerd met de ruime opzet en de vormgeving hebben het bedrijvenpark gemaakt tot een succes op alle fronten." „Eveneens parallel aan de Legmeerdijk wordt ten zuiden van de ontsluitingsweg hierop de tweede fase gerealiseerd.

De ontsluitingsweg bevindt zich straks in het hart van het project. Hier zal dezelfde architectuur de basis vormen van de uitstraling van de bebouwing. Op dit moment wordt aan de ontwikkeling de laatste hand gelegd en worden er intensieve gesprekken gevoerd met diverse kandidaat kopers. Archivast Holland B.V, de initiatiefnemer van het bedrijvenpark, verwacht medio 2006 met de bouw te kunnen starten."

„De gereedgekomen panden zullen in gebruik genomen worden door bedrijven die vrijwel allemaal reeds in Amstelveen zijn gevestigd. De bedrijven vallen allemaal binnen de milieuklasse 2, waardoor er nauwelijks hinder zal ontstaan voor de aanliggende woonwijk. Niet alleen is er veel aandacht besteed aan de gebouwen, ook de infrastructuur en groenvoorziening mogen er zijn. Naast de vele bomen, met name aan de zijde van de woningbouw, zorgen de beukenhagen rond alle gebouwen, de design straatverlichting voor een plezierige werkomgeving."

„De saamhorigheid tussen de kopers is groot. Diverse onderlinge besprekingen, alsmede goed overleg tussen kopers, gemeente en ontwikkelaar Archivast Holland BV, hebben geresulteerd in zorgvuldig opgestelde bindende afspraken tussen de kopers over onder andere een parkmanagement en eenheid in bewegwijzering en reclame-uitingen op de gevel.

Hierdoor behoudt het ambitieus opgezette project de kwaliteit ook na de ingebruikname die de initiatiefnemers voor ogen hebben gehad."


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.