Bijgewerkt: 18 juni 2024

Bedrijven minder vaak slachtoffer criminaliteit

Nieuws -> Politie

Bron: Minbzk
21-02-2006

Bedrijven in Nederland zijn het afgelopen jaar minder vaak slachtoffer geworden van criminaliteit. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het totale schadebedrag is voor het bedrijfsleven met tien procent gedaald tot 619 miljoen euro.

Het aantal bedrijven dat slachtoffer is geworden van criminaliteit, is in vier van de vijf onderzochte sectoren met 4 tot 12 procent afgenomen ten opzichte van 2004. Alleen in de detailhandel is het percentage getroffen bedrijfsvestigingen gelijk gebleven. Opvallende resultaten zijn de scherpe daling (- 40 procent) van het aantal diefstallen in de transportsector, de daling van het aantal vernielingen (- 25 procent) in de bouw en de daling (- 24 procent) van het aantal inbraken in de detailhandel.

Opmerkelijk is bovendien dat diefstal in de detailhandel een sterk geconcentreerd probleem is, een beperkt aantal vestigingen wordt zeer vaak getroffen. Tweederde (67 procent) van alle diefstallen in de detailhandel wordt gepleegd in 3 procent van het totaal aantal vestigingen. Vooral supermarkten, warenhuizen, drogisterijen en kledingzaken behoren vaker tot de groep zwaar getroffen bedrijven.

Tevreden over politie

Hoewel de bereidheid om een inbraak te melden (circa 90 procent) hoog is, blijkt het aantal aangiften van inbraak beduidend lager (gemiddeld 32 procent). Wanneer er eenmaal contact is geweest met de politie, zijn de ondernemers in 2005 wel beter te spreken over het optreden van de politie dan het jaar daarvoor. Zo is in de horeca bijvoorbeeld 59 procent positief, tegen 55 procent in 2004.

De aanpak van criminaliteit tegen het bedrijfsleven staat centraal in het Actieplan Veilig Ondernemen en maakt ook deel uit van het Veiligheidsprogramma. Het kabinet wil dat in 2008 de criminaliteit tegen het bedrijfsleven met 20 procent is gereduceerd te opzichte van 2004.

Het onderzoek is onder toezicht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie uitgevoerd door TNS Nipo. In het najaar van 2005 zijn ruim 38.000 bedrijven benaderd, verdeeld over de sectoren bouw, detailhandel, horeca, transport en de zakelijke dienstverlening.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.