Bijgewerkt: 24 juli 2024

Bedrijfvertrek uit gemeente houdt aan

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
06-07-2007

Het vertrekoverschot van bedrijven uit Amstelveen houdt aan. Ook in 2006 verlieten weer meer bedrijven de gemeente dan dat er zich vestigden. Deze ontwikkeling is reeds enige jaren aan de gang. Soms gaat het om enige tientallen.

Dit stelde de heer Uri Coronel, voorzitter van VNO-NCW Amsterdam en lid van het dagelijks bestuur van de Kamer van Koophandel, tijdens het symposium 'Op weg naar de metropool, een nieuwe rol voor de gemeente Amstelveen', dat jongstleden vrijdag plaatshad in het raadhuis.

Was er in 2002 nog sprake van een evenwicht, toen 252 bedrijven vertrokken en evenveel zich in Amstelveen vestigden, vanaf 2003 sloeg de balans in het rood. In dat jaar vertrokken er 252, terwijl er 239 kwamen, in 2004 vertrokken er 260 en kwamen er 235, in 2005 verlie­ten 258 bedrijven Amstelveen tegen 227 vestigers en vorig jaar vertrokken 255 bedrijven, terwijl er 237 bedrijven kwamen.

Coronel had desgevraagd geen verklaring voor het hogere vertrek. Die kwam van mevrouw Tineke Hanssen, directeur van de Ondernemersvereniging Amstelveen (OA): „Uit eigen onderzoek bleek dat bedrijven Amstelveen verlaten om reden van de slechte bereikbaarheid en een te geringe woningbouwproductie." (HG)


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.