Bijgewerkt: 18 juni 2024

Bedrijfsleven dringt aan op rondweg

Nieuws -> Regio

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
26-10-2006

Het georganiseerde bedrijfsleven in de regio dringt er bij het college van B&W op aan een rondweg om Amstelveen-Zuid aan te leggen over het voormalige A3-tracé als directe verbinding tussen de omgelegde N201 en de rijksweg A9.

In een schriftelijke reactie op de collegevisie over de rijksweg A9 wordt de rondweg, waar het college mordicus tegen is, samen met de verbreding van de A9 en de aanleg van een tunnel A6-A9 als „beste oplossing gezien voor een goede bereikbaarheid van niet alleen Amstelveen, maar voor de hele Noordvleugel."

„Met de aanleg wordt voorkomen dat het verkeer zich door Amstelveen een weg zoekt van en naar de A9. Ook de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in Amstelveen is hierbij gebaat. Deze variant is helaas niet opgenomen in de visie over de rijksweg A9 van de gemeente, maar is volgens het georganiseerde bedrijfsleven dé manier om de verschillende problemen in één keer goed op te lossen."

„Met het gereedkomen van de omgelegde N201 eind 2011 zal de bereikbaarheid van Schiphol-Rijk, Aalsmeer en Uithoorn richting de A4 sterk verbeteren. Met de vernieuwde aansluiting op de A9 bij Schiphol-Oost zal het gebied ook vanaf deze zijde beter ontsloten zijn.

Maar deze omgelegde N201 biedt voor het (vrachtverkeer vanuit de Bloemenveiling Aalsmeer, zuidelijk Amstelveen en de nieuwe terreinen langs de omgelegde N201 met bestemming het oosten en zuiden (A2 en Al) geen soelaas."


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.