Bijgewerkt: 23 juli 2024

Basisschool Piet Hein kreeg subsidie voor invoering IPC

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
20-02-2017

De gemeente Amstelveen heeft de openbare basisschool Piet Hein een subsidie toegekend voor de invoering van IPC. IPC staat voor International Primary Curriculum en is een eigentijds programma, waarin effectief leren centraal staat. Het is een programma voor het basisonderwijs, dat aansluit bij de hedendaagse ontwikkelingen. Afgelopen week was Maaike Veeningen (D66) wethouder Onderwijs, te gast op obs Piet Hein bij de afsluiting van de eerste thema’s van IPC, ook wel ‘Units’ genoemd. Hierin stonden de thema’s Ontdekkingsreizigers en  avonturiers (groep 5 en 6)  en Nederland waterland (groep 7 en 8) centraal. De leerlingen presenteerde hun werk en onderzoeken rond deze thema’s.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2017)

Maaike Veeningen (D66) wethouder Onderwijs en Michel Houttuin directeur van OBS 'Piet Heijn' met het International Primary Curriculum bord


Wethouder Maaike Veeningen: “Amstelveen is een internationaal georiënteerde gemeente en wij vinden het belangrijk, dat de kinderen worden voorbereid op de toekomst. De wereld om ons heen verandert snel op het gebied van multimedia, werk en carrières. In de 21ste eeuw gaat het niet alleen meer om kennis, maar vooral ook om vaardigheden”.

De Piet Hein bereidt haar leerlingen voor op deze ontwikkelingen via het programma IPC. Het biedt een curriculum voor wereld-oriënterende vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek, maar ook voor muziek en kunstzinnige vorming. Er wordt in units (thema’s) gewerkt. Die worden afzonderlijk, maar wel in onderlinge samenhang aangeboden. Kinderen leren zo verbanden zien in hun leren en ontwikkelen meerdere perspectieven op een thema. IPC betrekt kinderen actief bij hun eigen leerproces en leert ze doelgericht te werken aan kennis, vaardigheden en inzicht.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.