Bijgewerkt: 2 december 2021

Basisschool 'De Zwaluw' krijgt jaarlijks 75.000 euro

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
09-08-2011

Het college van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen hecht grote waarde aan goed onderwijs voor alle Amstelveense kinderen. Daarom heeft het besloten, om het behoud van basisschool 'De Zwaluw', het sociale hart van Nes aan de Amstel, veilig te stellen. Schoolbestuur Amstelwijs krijgt hiervoor jaarlijks 75.000 euro van de gemeente Amstelveen.

Impasse

In de jaren negentig van de vorige eeuw ontstonden er bij 'De Zwaluw' problemen, toen het aantal leerlingen van de school terugliep tot onder de opheffingsnorm. Om de school in Nes te behouden is destijds besloten om dislocatie van 'De Pionier' te worden. Door deze constructie ontvangt 'De Zwaluw' minder gelden van de rijksoverheid. De gemeente zou zorg dragen voor de financiële compensatie.

De impasse is ontstaan na de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs naar de stichting Amstelwijs. Dit heeft tot een claim van Amstelwijs geleid van € 179.911 over de periode 2005 - 2008. Hierover is langdurig, maar zonder resultaat onderhandeld.

Raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder Herbert Raat (VVD)


College wil goede oplossing

Wethouder Herbert Raat (VVD) van Onderwijs:’Het college vond de ontstane situatie onwenselijk voor alle betrokken partijen. Samen met Amstelwijs is opnieuw gekeken naar mogelijke oplossingen. 'De Zwaluw' vervult immers een belangrijke maatschappelijke rol. De betrokkenheid vanuit de Nesser samenleving is erg groot. Ik ben dan ook blij, dat we er met Amstelwijs zijn uitgekomen. Alle reden voor een feestje. Zodra alle handtekeningen zijn gezet zijn we van plan iets leuks te organiseren voor ouders en leerlingen’.

Afspraak

Amstelwijs en de gemeente zijn overeengekomen, dat de gemeente de school ondersteunt met een jaarlijkse vergoeding van € 75.000. Dit bedrag is gebaseerd op het verschil in bekostiging die 'De Zwaluw' zou ontvangen als zelfstandige school en de middelen die zij daadwerkelijk ontvangt als onderdeel van De Pionier. Amstelwijs zegt toe zich in te zetten voor het behoud van goed onderwijs in Nes aan de Amstel en ziet af van haar eerdere compensatieclaim.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS