Bijgewerkt: 27 september 2022

Bankras Noord-Oost vullen met sociale woningbouw

Nieuws -> Gemeente

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
22-12-2008

De projectontwikkelaar die dure woningen wilde bouwen in het noord oosten van de wijk Bankras, heeft de gemeente laten weten dit plan niet door te zetten bij gebrek aan belangstelling voor dure woningen. Voor de ChristenUnie is dit geen verrassing.Sinds de kredietcrisis ernstige vormen heeft aangenomen, zie je dat projectontwikkelaars huiverig zijn om dure woningen te realiseren. Dure woningen worden op dit moment bijna niet meer verkocht.

De ChristenUnie wil dat de gemeente sociale woningen, starterswoningen en betaalbare woningen realiseert in Bankras Noord-Oost. Het stuk grond is op dit moment een braakliggend terrein, één grote modderpoel. “We moeten als gemeente nu niet kiezen voor verdichting van de stad, we moeten nu niet inbreiden. Op dit moment wordt er voldoende uitgebreid. Denk aan de uitbreidingen in de Westwijk en in Bovenkerk-Zuid. En er zijn dus nog bouwlocaties over. Daar kan nu prima sociale woningbouw worden gerealiseerd.

Koops Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Jacqueline Koops-Scheele raadslid voor de ChristenUnie tijdens een raadsvergadering


Daarmee reageert zij ook meteen op de situatie aan de Eyckenstein, waar ouders protesteren tegen het realiseren van sociale woningen op een speelgrasveld van hun kinderen. “Op dit moment is het niet opportuun om dit speelveldje te bebouwen. De gewenste sociale woningen kunnen veel beter worden gerealiseerd op het braakliggende terrein in Bankras Noord-Oost. Je vangt dan twee vliegen in één klap:

Het speelveldje bij Eyckenstein blijft dan intact en het braakliggende terrein in de Bankras wordt dan netjes bebouwd. Zo ziet de ChristenUnie het graag”, aldus Jacqueline Koops, fractievoorzitter van de ChristenUnie.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.