Bijgewerkt: 25 juni 2024

Baggerwerken van start in Noord- en Zuid-Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
31-08-2009

Begin september 2009 gaan de baggerwerkzaamheden van de waterlopen in de wijken Patrimonium, Elsrijk en Keizer Karelpark van start. Waterschap Waternet en de gemeente Amstelveen werken samen aan het uitdiepen van de waterlopen. De baggerwerken passen in een grootscheeps onderhoudsplan dat Waternet vorig jaar startte en tot 2015 uitvoert. Deze fase van het baggerwerk zal naar verwachting tot kerst duren.

Baggeren Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Een sloot in Amstelveen wordt uitgebaggerd


Het verkeer in de wijken zal geen hinder ervaren van de baggeractiviteiten. Waternet houdt bij het opstellen van haar voer- en vaartuigen rekening met doorgaand verkeer en parkeerzones. Ook vindt er geen stankoverlast plaats. De oevers blijven bagger- en vuilvrij: bagger wordt meteen afgevoerd en mors weggespoeld. Uitzondering hierop is het terrein achter het Keizer Karel College. Waternet en gemeente ruimen ook zwerfvuil en oude wrakken op. Ook worden de waterverbindingen meteen meegenomen in de schoonmaakactie.

Waterplanten zullen van tevoren worden gemaaid om groei tijdens het volgende seizoen zo optimaal te laten verlopen. Het baggeren is een taak van het Waterschap binnen de regulier onderhoudsactiviteiten aan de waterpartijen.

De gemeente Amstelveen is ondersteunend in deze activiteiten en zorgt voor de afvoer en verwerking van de bagger. Baggeren zorgt voor een betere waterkwaliteit en resulteert straks in helderder en schoner water, betere oevers, en gunstigere leefomstandigheden voor flora en fauna. 

Vorig jaar werden de waterpartijen in Bankras, Kostverloren en Uilenstede al uitgediept. Andere wijken komen volgende jaren aan bod met uitzondering op de waterpartijen niet onder waterschap Waternet vallen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.