Bijgewerkt: 8 augustus 2022

Baby's ook gevaccineerd tegen hepatitis B

Nieuws -> Gezondheid

Bron: Rijksoverheid
23-07-2010

Baby's worden in de toekomst ook gevaccineerd tegen hepatitis B. Minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport volgt daarmee het advies op van de Gezondheidsraad om de inenting op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Hepatitis B is een ernstige aandoening van de lever die veroorzaakt wordt door een virus.

Klink Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Minister Ab Klink (CDA)


De minister wijkt af van het advies van de Gezondheidsraad om de vaccinatie aan twaalfjarigen via een inhaalcampagne aan te bieden. De mogelijke gezondheidswinst van een jarenlange inhaalcampagne weegt niet op tegen de logistieke inspanningen die hiervoor nodig zijn.

Vaccinatie van zuigelingen sluit goed aan bij het huidige vaccinatieprogramma. Op dit moment krijgen baby’s die een verhoogd risico hebben op hepatitis B de vaccinatie al via het RVP aangeboden. Dat zijn kinderen met een moeder met een chronische hepatitis B infectie, kinderen van wie ten minste één ouder afkomstig is uit een land waar hepatitis B vaak voorkomt en kinderen met het syndroom van Down.

De algemene vaccinatie wordt voorbereid met het Nederlands Vaccin Instituut en het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Minister Klink verwacht dat algemene zuigelingenvaccinatie tegen hepatitis B uiterlijk 1 januari 2012 onderdeel uitmaakt van het RVP.

Hepatitis B?

Hepatitis B wordt veroorzaakt door het hepatitis B-virus. Hepatitis B komt wereldwijd veel voor en is erg besmettelijk. Een moeder die het virus bij zich draagt, kan haar kind tijdens of na de geboorte besmetten. Maar u kunt de ziekte ook krijgen door bloedcontact, seksueel contact of besmette voorwerpen. De periode tussen de besmetting en het uitbreken van de ziekte is lang: 2 tot 6 maanden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.