Bijgewerkt: 28 september 2022

BBA zet in op ander jeugdbeleid

Nieuws -> Gemeente

Bron: BBA
05-02-2008

Komende woensdagavond op 6 februari 2008 zal BBA zich ten volle inzetten voor een ander jeugdbeleid . Uit de januari-commissievergadering toonde de wethouder Jeugd zich weinig beweeglijk aangaande de door het College voorgelegde voorstellen. “BBA is verbaasd dat ondanks de brede kritiek, het College tot op heden [maandag] geen nadere informatie of gewijzigde voorstellen heeft gedaan naar de gemeenteraad, terwijl die woensdagavond wordt geacht te beslissen over dit beleid” aldus David de Jong, woordvoerder van BBA.

BBA staat voor een samenhangend beleid dat gericht is op directe actie (vandalisme, strafbare overlast en andere strafbare feiten direct aanpakken), educatie (in bepaalde vormen van onderwijs meer wijzen op het belang van de samenleving en de gevolgen van gedrag van probleemjongeren) en een duidelijk gericht programma ter preventie van het ontstaan van probleemjongeren, waarbij jongeren en hun ouders aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid en gedrag. Tegelijkertijd is het van belang om zaken als sport en scouting in de samenleving te ondersteunen, iets waar het College aantoonbaar moeite mee heeft!

Het College zet in op doorgang van een aantal slecht, niet of nauwelijks onderbouwde maatregelen die in totaal 800.000 euro kosten, bovenop de 1,1 miljoen euro zonder aan te geven wat de effecten daarvan zijn. Uit de urenlang durende commissievergadering werd met het College geen enkel concreet resultaat bereikt.

BBA wil voorstellen om 170.000 euro aan preventie-inzet voor EEN team dat zowel toezicht kan houden alsmede in die gevallen indien nodig, in staat is direct te interveniëren  waarbij zowel jongeren als hun ouders kunnen worden aangesproken. Ook wil BBA dat in overleg met de buurt gekeken wordt naar flexibelere openingstijden van jongerencentra en middels transparante onderbouwingen bestedingen van de daarvoor benodigde gelden worden overlegd. In de huidige door het College gepresenteerde voorliggende plannen, ziet BBA niets.

Ook de nota jongerenparticipatie waarin het College van B en W denkt aan participatie te kunnen voldoen door voor maar liefst 25.000 euro een gemeentelijke Hyves op te zetten, wil BBA middels een uitspraak van de gemeenteraad door het College laten terugtrekken. “Ondanks brede kritiek daarop, blijft het College van B en W dit plan volharden, zo bleek in antwoord op vraag van BBA vorige week dinsdag in de tweede commissievergadering. Onbegrijpelijk!

Alsof je met Hyves, dat vooral bedoeld is om met vriendjes en vriendinnetjes te netwerken op internet, te chatten en foto’s/video’tjes uit te wisselen, gemeentelijke participatie bereikt kan worden. Bovendien durft het College er ook nog een behoorlijke kostenpost aan te hangen, terwijl Hyves nota bene gratis is!” aldus raadslid De Jong. BBA zal andere raadsfracties vragen een heel andere wijze van jongerenparticipatie in te zetten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.