Bijgewerkt: 3 december 2023

BBA wil meer bescherming van monumenten in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: BBA
30-08-2017

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) wil van het gemeentebestuur van Amstelveen weten, waarom het is misgegaan bij de renovatiewerkzaamheden aan de z.g. Witte School in de Savornin Lohmanlaan. Het gebouw heeft de officiële status van gemeentelijk monument. Desondanks werd de dakconstructie van de zuidwestelijke vleugel bijna in zijn geheel verwijderd. Voor het verwijderen van die dakconstructie  was geen vergunning aangevraagd. De gemeente heeft daarop een bouwstop afgekondigd.

Foto Amstelveen
(Foto BBA - 2017)

Ewa Petiet, raadslid BBA


Namens bbA vraagt het raadslid Ewa Petiet aan B en W, of het klopt, dat het de bedoeling was om het dak te slopen voor een extra etage. Zij acht dit in strijd met de monument-status van het gebouw. Verder vraagt zij aan het college, wat de stand van zaken is in de gesprekken met de eigenaar en wat de vervolgstappen zijn. Ook wil bbA weten in hoeverre dit soort processen verbeterd kan worden om in de toekomst de monumentenpanden beter te beschermen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.