Bijgewerkt: 24 juli 2024

BBA wil betrokken worden bij aanpak WMO dienstverlening

Nieuws -> Politiek

Bron: Burgerbelangen Amstelveen
16-06-2014

De situatie van de dienstverlening van hulpmiddelen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) aan onze Amstelveense inwoners is voor Burgerbelangen Amstelveen zorgelijk. BbA vindt het van groot belang, dat - mede gezien de nabije veranderingen op het gebied van zorg - er snel en adequaat wordt gehandeld om de kwaliteit dienstverlening van de WMO hulpmiddelen op de Amstelveense maat te krijgen en te houden. De brief - d.d. 14 maart 2014 - van de wethouder aan de gemeenteraad is voor ons hierbij het uitgangspunt.

We vragen de wethouder inzicht te geven in de bestaande situatie rond de dienstverlening van Welzorg conform de in maart 2014 opgestelde aanpak klachten Welzorg, leverancier van WMO hulpmiddelen. 

BbA vraagt de wethouder ons inzicht te geven in de voortgang van de volgende afspraken:  • Het behalen van de in het contract afgesproken doorlooptijden voor het leveren van de hulpmiddelen en het verrichten van reparaties,

  • Het verbeteren van de bereikbaarheid van de cliënt ondersteunende medewerkers van Welzorg.


Verder willen we geïnformeerd worden met een rapportage over:  • De bereikbaarheid van Welzorg voor reparatieverzoeken

  • De reactietijd op reparatieverzoeken

  • Percentage van de reparatieverzoeken die in 1 keer zijn opgelost

  • Het aantal ontvangen klachten en de geboden oplossing

  • Het aantal leveringen binnen en buiten de afgesproken termijnNaast deze rapportages wil bbA geïnformeerd worden over de aanpak. Welke acties zijn en worden (nog) ondernomen door de wethouder om de dienstverlening voor de Amstelveense zorgvragers te verbeteren naar het afgesproken kwaliteitsniveau?Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.