Bijgewerkt: 22 september 2023

BBA vragen over de samenwerking Amstelveen Aalsmeer

Nieuws -> Politiek

Bron: BBA
01-10-2019

Mondelinge vragen in de raad over Samenwerking Amstelveen Aalsmeer

Op 17 september 2019 is de gemeenteraad door het College van Amstelveen geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de gerezen problemen binnen de ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen. Beide partijen geven nu aan, conform art. 20 van de Centrumregeling, overleg te wensen over het financiële geschil en overleg over de noodzakelijke veranderingen in de wijze van samenwerking.

Art 20 lid 2 van de Centrumregeling geeft aan dat voordat wordt overgegaan tot het vragen van het deskundigenadvies, bedoeld in het eerste lid, het geschil besproken wordt tussen afvaardigingen van de colleges van de gemeenten. Burgerbelangen Amstelveen heeft al eerder aangegeven liever geen deskundigenrapport met een niet bindend advies te zien. Daarentegen pleit bbA opnieuw om eerst een traject met professionele bemiddeling te doorlopen om de vastgelopen verhoudingen los te trekken, elkaars respect weer te vinden en voor het aangaan van gesprekken om een nieuwe, verbeterde en bindende centrumregeling te bouwen met voor beide partijen eerlijke en meetbare inspanningen en bijdragen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Ruud Kootker, fractievoorzitter Burgerbelangen Amstelveen spreekt tijdens de gemeenteraadsvergadering op 10 juli 2019


Burgerbelangen Amstelveen stelt daarom naar aanleiding van de ontstane situatie de volgende vragen in de raadsvergadering van woensdag 2 oktober 2019:

1.         Is het College bekend met alternatieve manieren van conflictbemiddeling, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige zoals een overheidsmediator, de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van de partijen optimale besluitvorming te komen?

2.         Heeft het College de overtuiging dat het bedoelde overleg cf. art 20 lid 2, zonder de faciliterende bijdrage van een dergelijke overheidsmediator, een reële kans van slagen heeft om een deskundigenadvies te voorkomen en er onderling uit te komen?

3.         Zo ja, waarop baseert het College die overtuiging?

4.         Zo niet, of in geval het College twijfels heeft, is het College bereid om in overleg met het College van Aalsmeer en voorafgaand aan het vragen van een deskundigenadvies de mogelijkheid en wenselijkheid van de inzet van een overheidsmediator te bespreken en daartoe in ieder geval met beide Colleges een oriënterend gesprek met een mediator aan te gaan?

5.         Zo niet, wat zijn dan uw overwegingen omdat niet te doen?

Ruud Kootker, fractievoorzitter Burgerbelangen AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.