Bijgewerkt: 7 oktober 2022

BBA keurt afhandeling kabelcontract af

Nieuws -> Gemeente

Bron: Burgerbelangen Amstelveen
08-04-2008

Burgerbelangen Amstelveen (BBA) keurt de afhandeling van het kabelcontract met Casema af. In 2003 heeft het College van B en W nagelaten arbitrage in te stellen, als gevolg waarvan Amstelveense kabelabonnees geconfronteerd worden met een verhoging van de abonnementsgelden met meer dan 50 %. Bovendien moest de gemeente Amstelveen onlangs ook vier miljoen euro van de verkoopopbrengst terugbetalen aan Casema.

David de Jong Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

BBA-woordvoerder David de Jong schaakt tijdens een sportevenement voor raadsleden


Nu de verantwoording van het dossier Casema is behandeld in de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen, voelt BBA zich gesterkt in de zorgen die zij heeft over hoe zaken zijn gelopen. Gezien het belang van de gemeente en haar inwoners in deze belangrijke juridische zaak, is BBA van mening dat deze kwestie niet adequaat is afgehandeld.

BBA heeft in de commissievergadering voorgesteld een raadsonderzoek te doen naar de kwestie. Dit voorstel kon helaas niet rekenen op voldoende draagvlak. "Het gaat in feite om tekortkomingen en beslissingen op essentiële momenten waarbij verschillende College van B en W de urgentie en de ernst van de zaak hebben onderschat.

Bovendien is de raad eigenlijk niet geïnformeerd en in het ongewisse gebleven tot aan de (rechtbankbevestigende) hofuitspraak van eind november 2007," aldus BBA-gemeenteraadslid David de Jong. "En dat is een kwalijke zaak. Reden voor BBA om het beleid af te keuren en zich te beraden over hoe ze dit in de komende raadsvergadering politiek wil vertalen," aldus de BBA-woordvoerder.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.