Bijgewerkt: 22 september 2023

BBA is blij de met de digitale dienstverlening via Mijn Overheid

Nieuws -> Politiek

Bron: BBA
12-12-2016

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) krijgt zijn zin. Al heel lang dringt de partij er bij het College van B en W op aan om bij digitale communicatie met de inwoners gebruik te maken van de berichtenbox Mijn Overheid. Via MijnOverheid heeft iedereen via zijn DigiD toegang tot post en persoonlijke gegevens van steeds meer overheidsorganisaties. Deze berichtenbox is bedoeld voor post van organisaties, zoals de Belastingdienst (aangifte inkomstenbelasting), UWV en gemeente. BBA vond, dat Amstelveen bij digitale dienstverlening gebruik maakte van een achterhaald systeem, waarbij de privacy van de inwoners niet kon worden gegarandeerd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Jitze Bakker fractievoorzitter van BBA


Fractievoorzitter Jitze Bakker: 'Wat de gemeente heeft gedaan is inwoners gevraagd om hun e-mailadres op te geven en dan via pdf berichten, of aanslagen te versturen. Dat is nu de kop ingedrukt. Belangrijk, omdat dan altijd de kans bestaat, dat die persoonlijke gegevens op straat komen te liggen. Daar wil bbA de verantwoordelijkheid niet voor nemen. We zorgen ervoor, dat we zorgvuldig omgaan met de gegevens van onze inwoners. Zij zijn tenslotte eigenaar van die gegevens. Daarom hebben wij er steeds op aangedrongen, dat de gemeente zich zou aansluiten bij de Berichtenbox van www.MijnOverheid.nl van de Rijksoverheid. Dat is een bewezen veilig systeem om digitaal met de burger te communiceren”.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Ewa Petit gemeenteraadslid van BBA


Mede omdat, ondanks toezeggingen, er weinig voortgang leek te zijn in het proces naar een veilige digitale dienstverlening, werkte bbA-raadslid Ewa Petiet de afgelopen week aan een motie voor de raadsvergadering van woensdag 14 december 2016, waarin nogmaals werd aangedrongen op een snelle aansluiting op de berichtenbox van MijnOverheid, zodat vooral de aanslagen voor de WOZ belasting via dit systeem verstuurd kunnen worden.

Maar afgelopen vrijdag maakte Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Dienstverlening de bbA-fractie heel blij met zijn mededeling, dat volgende maand al (januari 2017) de afdeling Belastingen via de Berichtenbox de aanslagbiljetten zal versturen. Volgens wethouder Brandes is de afdeling Belastingen van de gemeente nu al deels aangesloten op MijnOverheid. Ook het WOZ taxatieverslag wordt nu al op MijnOverheid aangeboden.

Jitze Bakker: “Goed werk van de wethouder. En wij van bbA stellen de inwoners in staat hun eigen gegevens te bekijken en te beheren. Zij alleen zijn eigenaar van hun eigen informatie”. Via www.MijnOverheid.nl heeft iedereen via zijn DigiD toegang tot post en persoonlijke gegevens, zoals de aangifte inkomstenbelasting. Maar het blijft uiteraard de keuze van de inwoners om digitaal die post te lezen. Immers communicatie via andere kanalen blijft ook belangrijk.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.