Bijgewerkt: 2 december 2021

BBA: bekendmakingen in huis-aan-huis kranten hervatten

Nieuws -> Gemeente

Bron: Burgerbelangen Amstelveen
14-09-2009

BBA (Burgerbelangen Amstelveen) zal komende woensdag op 16 september 2009 in de raadsvergadering voorstellen om de bekendmakingen in de lokale kranten te blijven publiceren. Het College van Burgemeester en Wethouders reageerde eerder in antwoord op vragen van BBA afwijzend op dit idee. Het gaat om bouwaanvragen, vergunningen, ontheffingen, verordeningen, beleidsregels, aanwijzingsbesluiten, en ontwerpbesluiten waarbij burgers veelal formeel kunnen reageren en/of bezwaar kunnen maken.

Gemeenteblad  Amstelveen
(Gemeente Amstelveen - 2009)

De kop van het 'Gemeenteblad' van 9 september 2009


"Het valt te prijzen dat het College van B en W onder regie van burgemeester Jan van Zanen - die over communicatie gaat - begonnen is de bekendmakingen via internet en andere infrastructuren te publiceren. Het is echter wat BBA betreft geen kwestie van of internet, of de krant, maar een kwestie van 'en/en'.

Veel mensen blijken waarde te hechten aan publicatie via de krant. Met het niet meer publiceren via de huis-aan-huis kranten, wordt om de informatie te verkrijgen telkens actie verwacht vanuit burgers, terwijl de kranten bij goede bezorging automatisch bij iedereen op de deurmat valt.

De gemeente dient zich in te zetten voor een zo goed mogelijke verspreiding van bekendmakingen, waarbij ze zich maximaal moet inspannen voor een zo goed mogelijke huis-aan-huis verspreiding in de media waarin ze adverteert," aldus BBA-woordvoerder David de Jong.

Om deze redenen zal BBA in de raadsvergadering een motie indienen waarin het College van B en W verzocht wordt de publicatie via de lokale huis-aan-huis kranten te hervatten binnen twee weken, naast de publicatie via internet en andere media.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS