Bijgewerkt: 26 september 2022

BBA: Raadsonderzoek naar kwestie Casema

Nieuws -> Gemeente

Bron: Burgerbelangen Amstelveen
01-04-2008

BBA (Burgerbelangen Amstelveen) is van mening dat een raadsonderzoek op zijn plek is naar aanleiding van de kwestie Casema. Zoals bekend, heeft omdat het College van B en W geen arbitrage heeft aangezegd in 2003, de gemeente Amstelveen procedures tegen Casema verloren. Gevolg is dat de Amstelveense kabelabonnees nu beduidend meer betalen voor een kabelabonnement. Dit terwijl er contractueel andere afspraken waren gemaakt bij de verkoop in 2000.

BBA heeft waardering voor het vrij uitgebreide verantwoordingsdocument dat het College van B en W heeft opgesteld, maar blijft zitten met een aantal essentiële vragen. Er is hier nog wel een flink aantal noten inhoudelijk over te kraken, aldus woordvoerder David de Jong namens BBA.

Casema Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De betekenis van de letters: Centrale Antenne Systemen Exploitatie Maatschappij


Het was BBA die (ondersteund door de PvdA) op 2 oktober 2003 het risico van niet tijdige arbitrage signaleerde en het College vroeg of zij arbitrage wilde instellen. Ook is toen gevraagd of zij dan tariefsverhogingen aan burgers kon verantwoorden in een geschetste dominante machtspositie die Casema NV heeft. Daarmee heeft BBA (samen met de PvdA) in ieder geval een waarschuwing gegeven aan het College, die het College genegeerd heeft.

Onduidelijk is op dit moment waarom het College daar anders over denkt en dacht, maar het uitblijven van het aanzeggen van arbitrage heeft tot het verlies van de rechtszaken geleid. Naast de tariefsverhoging die alle Amstelveense kabelabonnees raakt, heeft dit de gemeente 4 miljoen euro van de opbrengst gekost.

In het verantwoordingsdocument ontbreken ook andere soms essentiële zaken, zoals het volledige (eerste fatale) vonnis van de rechtbank van september 2006 en worden de achtergronden van bepaalde beslissingen niet duidelijk. Het College van B en W stelt bovendien dat ze professioneel en op basis van een redelijke inschatting in het belang van de inwoners en de gemeente heeft gehandeld. Daar vallen vraagtekens bij te plaatsen, de vraag is of dat werkelijk zo is aldus BBA-woordvoerder De Jong.

BBA stelt voor om een raadsonderzoek in te stellen. Zo kan een onafhankelijk van het College staande raadsonderzoekscommissie zelf tot een oordeel komen over het gebeurde.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.