Bijgewerkt: 28 september 2022

BBA: Bekendmakingen in de lokale kranten

Nieuws -> Gemeente

Bron: BBA
23-07-2009

“De Wet Elektronische Bekendmaking (WEB) treedt op 1 juli 2009 in werking. Algemeen verbindende voorschriften van het Rijk worden voortaan elektronisch bekendgemaakt. Het Staatsblad, de Staatscourant en het Traktatenblad verschijnen niet langer in gedrukte vorm, maar elektronisch.”

de jong Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

David de Jong raadslid voor BBA, woordvoerder voor onderwijs en openbaar vervoer tijdens een commissievergadering


Burgerbelangen Amstelveen wil de krantenpublicatie van de gemeentelijke 'bekendmakingen' in het Amstelveens Weekblad doorzetten. Hierbij de brief van de partij aan het College van Burgemeester en Wethouders:

“U kondigde onlangs aan te stoppen met de krantenpublicatie van de gemeentelijke 'bekendmakingen' in de lokale krant. Dit betekent, dat burgers niet langer actief van deze informatie worden voorzien. Naast internetloze burgers die deze informatie niet meer verkrijgen, moeten burgers straks zelf actief naar die informatie om die nog te verkrijgen, Daarmee wordt mogelijk een nieuwe informatiekloof geschapen tussen gemeente en burgers.

Gemeentepagina Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De gedrukte versie van de 'Gemeentepagina' in het Amstelveens Weekblad op woensdag 22 juli 2009


In het Amstelveens Weekblad week 28 stond vermeld dat de gemeente per eerste week van augustus zou stoppen met de 'bekendmakingen' in de lokale krant. In het Amstelveens Weekblad week 30 staat vermeld dat dit per eerste week van september het geval zal zijn, en alleen nog via de internetsite het geval zal zijn. Via de griffiepublicatie "Raadsinfo" informeerde u als College van Burgemeester en Wethouders de raad over de Wet Electronische Bekendmaking. Voorzover BBA duidelijk is, behouden gemeenten de mogelijkheid om naast internetpublicatie ook publicatie via lokale kranten te doen.

Bij deze enkele ex-artikel 33 vragen hierover.

1) Bent u het met de stelling eens dat de gemeente alles op alles moet zetten om de burgers te informeren over zaken die ze aangaan?

2) Bent u het met de stelling eens dat met het schrappen uit de kranten de toegankelijkheid en bekendheid van de gemeentelijke informatie (de 'bekendmakingen') zal toenemen?

3) Bent u bereid alsnog door te gaan met de publicatie in de lokale kranten van de 'Bekendmakingen' opdat de gemeente zich maximaal inzet om actief alle burgers te informeren?


Hopend u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd krachtens het verlangde in artikel 33 uit het reglement van orde,

groet ik u vriendelijk,

namens de fractie van BBA

David de Jong

gemeenteraadslid BBA”

Externe link: Toespraak staatssecretaris Bijleveld bij opening elektronische bekendmakingAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.