Bijgewerkt: 28 september 2022

BBA: Amstelveen College openbaar én Amstelveens houden

Nieuws -> Gemeente

Bron: BBA
08-09-2008

BBA wil de middelbare school Amstelveen College openbaar én Amstelveens houden. Hiertoe heeft BBA-raadslid David de Jong een initiatiefvoorstel ingediend.

”Burgemeester & Wethouders willen de openbare middelbare school van Amstelveen (Amstelveen College) onderbrengen in een zeer grote scholenstichting. Deze stichting (Dunamare) omvat na de fusie met Amstelveen College 23 scholen en circa 14.000 leerlingen in Noord-Holland. Dunamare is opgezet voor openbaar én bijzonder onderwijs in uiteenlopende gemeenten als Zandvoort, Haarlem en Velsen.

Als Amstelveen College daar onderdeel van gaat

uitmaken gaat het puur openbare karakter van deze school op termijn verloren. Uit de doelstelling van de scholenstichting blijkt immers dat het (wettelijke) openbare karakter onvoldoende is gewaarborgd. Daarmee kan op termijn het openbare karakter van het onderwijs in gevaar komen. Eenmaal afgestoten is de beslissing in principe voor altijd genomen”, aldus raadslid De Jong.

Amstelveen college Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De ingang van het Amstelveen College aan de Startbaan 12


De fusieplannen van Amstelveen College met Dunamare

houden tegelijkertijd in dat de gemeente Amstelveen praktisch niets meer van doen heeft met de openbare voortgezet onderwijs school. Stichting Dunamare heeft een dusdanige structuur dat de bestuurders in feite elkaar benoemen, zonder dat er een democratische controle over bestaat. De betrokkenheid van ouders en docenten bij het bestuur bestaat dan niet meer en de democratische controle is weg. Dit terwijl openbaar onderwijs een essentiële overheidstaak is die aan gemeenten is opgedragen.

”Waar nu de wethouder Onderwijs,

de gemeenteraad en de Bestuurscommissie voortgezet onderwijs gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het Amstelveen College, komt dit straks allemaal te vervallen. Amstelveen College wordt dan de 23e school van een grote scholengroep. Zelfs de minister van Onderwijs, Ronald Plasterk alsmede de parlementaire enquête commissie Dijsselbloem zetten ernstige vraagtekens bij dit soort grote fusies/verzelfstandigingen”, aldus de onderwijswoordvoerder van BBA.

BBA heeft een initiatiefvoorstel ingediend

om het Amstelveen College openbaar n Amstelveens te houden. Met het voorstel hoopt BBA dat de school voor haar leerlingen een nieuwe toekomst in kan gaan.

Volgens BBA is een grote onderwijsmoloch niet hèt antwoord op openbaar onderwijsproblemen voor de leerlingen en het onderwijzend personeel. Het initiatiefvoorstel behelst een evaluatie-opdracht naar de huidige situatie om te komen tot nieuwe kaders voor een toekomstgericht openbaar Amstelveen College.

Stichting Dunamare Onderwijsgroep?

Dunamare onderwijsgroep is een nog jonge stichting. Zij is officieel tot stand gekomen op 29 juni 2007. Er zijn 22 scholen bij aangesloten met circa 12.500 leerlingen en 1750 medewerkers. De naam Dunamare verwijst naar de regio die de onderwijsgroep bestrijkt: duinen, zee en (Haarlemmer)meer. Dunamare biedt hier een volledig en voor alle leerlingen passend onderwijsaanbod. Ook verzorgt Dunamare (nautisch) onderwijs in Harlingen en speciaal onderwijs in Haarlem.

Scholen van DunamareAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.