Bijgewerkt: 26 september 2023

B en W akkoord met tussenrapport topsportaccommodatie

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
07-07-2009

Het College van Amstelveen heeft met instemming kennisgenomen van het tussenrapport over de topsportaccommodatie. Het rapport bestaat uit een quick scan marktverkenning en een conceptontwikkeling.

De komende maanden werkt adviesbureau DOME SDC de resultaten verder uit tot een businesscase. Het resultaat daarvan moet leiden tot een concreet businessplan dat tegen het eind van dit jaar gereed is. De gemeenteraad beslist naar verwachting in december of hiermee aan de door hen gestelde voorwaarden is voldaan.

Onderzoeksbureau Dome SDC heeft bij een reeks bedrijven en organisaties onderzoek gedaan naar de behoefte aan en draagvlak voor een (multifunctionele) topsportaccommodatie in Amstelveen. De respons van deze stakeholders bood zicht op een aantal kansrijke ontwikkelrichtingen voor de toekomstige accommodatie. Toetsing van deze varianten aan de gestelde vereisten leverde een voorkeursconcept op: “Topsport Kenniscentrum”.  

In dit model vormen een state of the art wedstrijdhal en trainingsaccommodatie de kern. Deze wordt als het ware omgeven door een modulair opgebouwde kennisboulevard gebaseerd op een viertal, nader specifiek in te vullen thema’s:  Health (o.a sportmedische zorg, voeding, welness)  Expertise (o.a sportmanagement, talentontwikkeling), Resources (o.a trainingsapparatuur, sportmaterialen, ict-toepassingen) en Innovation (o.a onderzoek, productontwikkeling, kruisbestuiving partners).

Einddoel is volgens het rapport het aanbod van een unieke, hoogwaardige en complete verzameling kennis specifiek gericht op het optimaal bedrijven van (top)sport. Commerciële partijen die de kennis leveren vormen de financiële basis voor de exploitatie van het geheel.

Eind februari kreeg adviesbureau Dome SDC van de gemeente de opdracht om samen met partners Inbo Adviseurs, Urban Innovation en Roodadvies een concept te ontwikkelen voor een topsportaccommodatie in Amstelveen. Belangrijke voorwaarde daarbij is dat het project behoudens een eenmalig bedrag van € 5,7 miljoen verder zonder extra financiële steun van de gemeente gerealiseerd en geëxploiteerd moet kunnen worden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.