Bijgewerkt: 25 juni 2024

B en W verder met Veenendaalplein

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
05-03-2008

Burgemeester en Wethouders willen doorgaan met de bouw van 51 woningen aan het Veenendaalplein. Zij willen nu Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vragen om een verklaring van geen bezwaar voor aanpassing van het bestemmingsplan.

De gemeente werkt al jarenlang aan de plannen voor het Veenendaalplein, die voorzien in 51 woningen: 39 koopwoningen en 12 in de sociale-huursector. De woningen worden verdeeld over twee blokken. Er komt een parkeergarage voor 39 auto's en bovengronds kunnen nog eens 38 auto's worden geparkeerd.

Veenendaalplein Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Het Veenendaalplein in maart 2008


De plannen zijn eerder onderwerp geweest van inspraak. Tegen het bouwplan en het voorbereidingsbesluit zijn bezwaarschriften ingediend, die door honderden buurtbewoners zijn ondertekend. De bezwaarmakers noemen het Veenendaalplein in zijn huidige vorm historisch en stedenbouwkundig waardevol en daarom moet het groen behouden blijven. Volgens B en W is het terrein volgens het huidige bestemmingsplan ook niet exclusief bedoeld voor groen, maar voor een combinatie van groen en maatschappelijke doeleinden.

B en W stellen bovendien dat een groot deel van het bestaande groen overeind blijft en openbaar toegankelijk blijft. Het grasveld, dat nu vaak te drassig is om op te spelen, wordt in het kader van het project verbeterd. In de bezwaarschriften wordt gewezen op procedurefouten door de gemeente. B en W erkennen dat de gang van zaken 'achteraf ongelukkig is geweest', maar het college ziet het als een 'weloverwogen besluit' de bouw te laten doorgaan.

De belasting door geluid van de A9 gaat de voorkeurswaarde te boven. De hoogste waarde is 51 dB, maar de gemeente kan bij 63 dB nog ontheffing krijgen. De gemeente heeft ook onderzoek laten doen naar geluid vanaf de Handweg en Laan Nieuwer-Amstel, maar dat vormt hier geen probleem.

Vliegtuiglawaai speelt wel een rol in het geval van wijziging van het bestemmingsplan, maar de gemeente heeft hiervoor al een verklaring van geen bezwaar gekregen van het ministerie van VROM. De luchtkwaliteit voldoet aan alle eisen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.