Bijgewerkt: 26 september 2022

Asbestverwijdering van het voormalig V en D-gebouw

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
09-05-2017

Herbert Raat (VVD) wethouder Stadshart informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de asbestverwijdering van het voormalig V&D gebouw in het Stadshart:

'Geachte leden van de gemeenteraad,

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Herbert Raat (VVD) wethouder Stadshart Amstelveen


De afgelopen periode hebben wij vragen gekregen over de asbestverwijdering bij het voormalige V&D-gebouw, onder meer van de heer van Groeningen van het CDA. Op 9 maart 2017 is de sloopmelding voor het uitvoeren van sloopwerkzaamheden t.b.v. transformatie en het slopen van de parkeergarage verleend. De sloopmelding is getoetst aan de indieningsvereisten van artikel 1.26 Bouwbesluit 2012.

De firma Beelen voert de sloopwerkzaamheden in en rond het voormalige warenhuis uit. Onderdeel van deze werkzaamheden is onder andere het verwijderen van de betonelementen aan de buitenzijde van het gebouw. Deze elementen worden in handelbare stukken gezaagd. Onder de betonelementen is een isolatielaag aangebracht. Onder deze isolatielaag zit een asbesthoudende afsmeerlaag welke onder asbestcondities wordt verwijderd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Goed ingepakt, verwijdert de werknemer met een machine de asbest stofresten, na het afhalen van de wandgevelstenen van het voormalige V&D -gebouw in Amstelveen op 5 mei 2017


De asbestverwijderingswerkzaamheden mogen uitsluitend door een SC-530 gecertificeerd bedrijf worden uitgevoerd. De firma Beelen voldoet aan de wettelijke certificering. Vanwege Arbowetgeving en de langdurige periode waarin de personen die deze werkzaamheden moeten uitvoeren staan is het dragen van beschermende kleding en het dragen van een volgelaatsmasker verplicht.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De bijna gestripte voorgevel van het voormalige V&D -gebouw in Amstelveen op 5 mei 2017


Ondanks, dat er geen aanwijzingen zijn, dat de firma Beelen niet aan de eisen voldoet, is om de zorgen weg te kunnen nemen afgesproken, dat een onafhankelijk asbestinventarisatiebureau onderzoek gaat verrichten, of er in tegenstelling tot de verwachtingen, toch asbest wordt gevonden op plekken, waar dit niet zou mogen. De resultaten van het onderzoek zullen door een onafhankelijk laboratorium worden beoordeeld. De resultaten hiervan zullen naar alle waarschijnlijkheid eind deze week bekend zijn. Daarnaast heeft de gemeente er bij a.s.r., de eigenaar van het pand, op aangedrongen, dat de bouw- schutting om het werkgebied beter moet en verzocht om doeken rondom het pand te plaatsen. a.s.r. heeft aangegeven, dat ze ermee aan de slag gaan.

De aannemer organiseert op 9 mei 2017 van 19.00 tot 20.00 uur een informatiebijeenkomst, waarbij zij en de asbestsaneerder tekst en uitleg zullen geven aan de omwonenden en de gebruikers van de naastgelegen kantoorpanden over de werkzaamheden aan het voormalig warenhuis.

Met vriendelijke groet,

Herbert Raat, wethouderAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.